Výzvy MAS

Oznámenie č. 23 o uzavretí výziev IROP

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že s účinnosťou od 14. 12. 2023 z dôvodu uplynutia hraničných termínov ukončenia realizácie projektov uzatvára výzvy MAS: