Prezentácia regiónu

MITROVANIE 2022: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Po dvojročnej pauze si opäť pripomenieme starý zvyk, ktorý sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Pastiersku sezónu v regióne Gemer-Malohont symbolicky ukončíme už po deviatykrát v sobotu 15.10.2022 na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

Takto bolo naposledy v roku 2019:

 

Dejiskom Mitrovania bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začína o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši ako sú strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania jahňacieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem. „Príďte baraninku zajedati, pálenôčku popíjati, do tanca sa poberati a susedov si pozerati“ pozýva predsedníčka MAS Ing. Oľga Maciaková.

„Úvodnú časť podujatia obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory, folklórne súbory, heligonkári, fujaristi a gajdoši z rôznych kútov regiónu Gemer-Malohont. Obohatením programu bude rozprávanie bačov o práci aj bežnom živote na salaši.“ priblížila Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Predtým sa na pódiu predstavia Folklórne parádnice v súčasných odevoch inšpirovaných ľudovými vzormi a pastierskymi motívmi. Modelkami a modelmi budú deti aj dospelí. Na rôznych miestach v areáli salaša sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj sprievodné aktivity ako výstava oviec, drevené atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých alebo obľúbený trh regionálnych produktov s ukážkami remesiel.

Nebude chýbať ani detský kútik umiestnený v krytej hale, v ktorej čakajú na deti tvorivé dielne, škola tanca i divadelné predstavenie v podaní bábkového divadla Babadlo z Prešova. Poobedňajšie hodiny vyplnia folklórne súbory Seniori Partizán z Banskej Bystrice a Háj z Rimavskej Soboty, heligonkári FS Vepor z Klenovca, fujaristi FS Dubina z Rožňavy a z Kotošky. Na tento kultúrny program nadviaže slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec.

„Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.“ doplnil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom animačnej aktivity Mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie podporili sponzori, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Banskobystrický samosprávny kraj. Podujatie sa koná za každého počasia.