Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 30.05.2022

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-511-005

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 479 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  294 623,57
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  101 194,73 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  83 181,70 €
 • Uzávierka 8. hodnotiaceho kola: 01.08.2022

 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-002

 • Výzva bola ku dňu 17.03.2022 zrušená.
 • Oznámenie o zrušení výzvy nájdete tu.

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  197 707,88 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  33 682,23 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  – 131 390,11 €
 • Uzávierka 9. hodnotiaceho kola: 01.08.2022

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-003

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 200 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  186 986,96
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  0,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  13 013,04 €
 • Uzávierka 8. hodnotiaceho kola: 01.08.2022

 

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 150 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  40 600,15 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  98 952,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  10 447,85 €
 • Uzávierka 8. hodnotiaceho kola: 01.08.2022

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok