Spolupráca

Pobyt zahraničných študentov v našej MAS

V dňoch 15. – 20. augusta 2011 sme hostili 6 študentov z Ekvádoru, Guatemaly, Kanady, Nemecka a Slovenska, ktorí sa počas týždňa oboznámili s činnosťou MAS, stretli sa s jej pracovníčkami a členmi a v závere pobytu prezentovali výsledky svojej práce v MAS.

Cieľom tohto pobytu bolo naučiť študentov vykonávať výskum v teréne, zostaviť si dotazník a viesť rozhovor, ako aj zistiť stav v realizácii stratégie rozvoja územia MAS v podmienkach SR. Dočasným miestom pobytu sa pre zahraničných študentov – Lauren, Brendu, Lenu, Julissu, Janka, Rubena – a ich koordinátorku Moniku stala ubytovňa DHZ na Teplom Vrchu. Odtiaľ sme každý deň najazdili viac ako stovku kilometrov, aby sme im sprostredkovali stretnutie s členmi našej MAS, ukázali niekoľko úspešných projektov i samotný región.

Prvou zastávkou bola Kancelária MAS v Hrachove, kde sme študentom predstavili činnosť MAS. V bohatej diskusii sme sa dostali aj k podmienkam prístupu Leader na Slovensku, ktoré v mnohých prípadoch pôsobia obmedzujúco, o čom sa študenti presvedčili aj pri stretnutí s členmi MAS. Postupne počas dvoch dní navštívili troch členov MAS, každého z iného sektoru. Občiansky sektor zastupovala Monika Vaškovičová s Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, ktorá predstavila študentom rôzne projekty, predovšetkým s medzinárodnou účasťou. Po nej študenti navštívili obec Babinec, kde sme im ukázali príklady dvoch projektov. Jeden z nich, zrekonštruovanú budovu bývalej školy, podporila naša MAS v rámci realizácie prístupu Leader. V rámci ďalšieho projektu, ktorý tiež podporila MAS v grantovom programe, bol vybudovaný prístrešok nad zdrojom pitnej vody. Po krátkej prehliadke obcou sa študenti stretli so starostom Jaroslavom Bendom ako zástupcom verejného sektoru, ktorý im predstavil obec, jej problémy ako aj svoj pohľad na MAS a prístup Leader.

Nasledujúci deň, po krátkej zastávke v mlyne vo Veľkých Teriakovciach, sa stretli študenti so zástupcom súkromného sektoru – s Petrom Laššákom, majiteľom firmy EUROWOOD s.r.o. v Čerenčanoch, ktorá sa zaoberá výrobou okien, dverí a nábytku. Aj on im predstavil svoje aktivity, postavenie v MAS ako aj fakt, že ako aktívny člen MAS nie je oprávnený získať podporu cez Leader kvôli podmienkam SR. Po zaujímavom rozhovore nechýbala ani prehliadka prevádzky firmy, po ktorej sme sa vybrali na chutný obed do Koliby do Oždian.

Počas svojho pobytu spracovali študenti výsledky, ku ktorým dospeli v teréne a prezentovali ich členom MAS na stretnutí, ktoré sa konalo vo štvrtok 18.08. v reštaurácii Kocka v Hnúšti. Vo svojej prezentácii zhodnotili jednotlivé časti stratégie rozvoja územia MAS, ktorú si pred pobytom naštudovali a priamo v území vysvetlili niektoré nezrovnalosti. Zároveň sa zamerali aj na zhodnotenie stavu implementácie stratégie rozvoja územia MAS, v rámci ktorého sa viac krát opakovalo odporúčanie snažiť sa o zmenu podmienok v realizácii prístupu Leader na národnej úrovni. Záver prezentácie patril zhodnoteniu inštitucionálneho zázemia realizácie stratégie rozvoja MAS, v ktorom sme obstáli veľmi dobre.

Týždenný pobyt v našej MAS sme študentom spestrili ukážkou kováčskeho remesla v podaní Igora Radiča z Klenovca a nácvikom Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, kde študenti absolvovali malú školu tanca a dozvedeli sa viac o činnosti ďalšieho aktívneho člena našej MAS, ktorým je o.z. RODON. V predposledný deň sme sa zúčastnili podujatia Stretnutie pod turničkou v Babinci, kde mali študenti možnosť vidieť zriadenú múzejnú expozíciu v priestoroch bývalej školy, na ktorej sa ešte pred pár dňami pracovalo. Potom sme absolvovali divadlo i vatru.

Návšteva zahraničných študentov v našej MAS bola obohacujúca, nakoľko priniesli do našej každodennej činnosti iný – vonkajší – pohľad. Podľa ich vyjadrení sa im v našom regióne veľmi páčilo a boli milo prekvapení pohostinnosťou miestnych ľudí.

Pobyt študentov v našej bol realizovaný v rámci programu Erasmus Mundus v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Ďakujeme Jele Tvrdoňovej za odporučenie našej MAS, bola to pre nás ďalšia veľmi dobrá skúsenosť.

Za pomoc pri zabezpečení dopravy v území MAS, za pohostinnosť a privítanie študentov ďakujeme:

Stanke Zvarovej a Folklórnemu súboru Vepor z Klenovca,

Jaroslavovi Bendovi, starostovi obce Babinec,

Ingrid Palatinusovej, dobrovoľníčke o.z. Šanca pre Dražice,

Monike Vaškovičovej, riaditeľke Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti,

Petrovi Laššákovi, konateľovi firmy EUROWOOD s r.o. Čerenčany,

Igorovi Radičovi z Klenovca,

dobrovoľníkom o.z. OZVENY Hrachovo

a ďalším členom MAS MALOHONT.