Stratégia 2021 - 2027

ZAČÍNAME: Príprava MAS na obdobie 2021 – 2027

V súvislosti s novým programovým obdobím EÚ 2021 – 2027 začíname s prípravou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT na toto obdobie. Základnou podmienkou prístupu LEADER pre získanie finančných prostriedkov prostredníctvom MAS MALOHONT v období 2021 – 2027 je vypracovanie stratégie miestneho rozvoja. Tomu predchádza presné vymedzenie územia pôsobnosti MAS a s tým súvisiaca finančná spoluúčasť obcí, zahrnutých do územia MAS. Vďaka nej funguje naša MAS od svojho založenia a bez nej by tu už dnes zrejme nebola.

V najbližších mesiacoch nás čaká 43 zastupiteľstiev

Stratégiu miestneho rozvoja na nové obdobie je potrebné spracovať podľa nových podmienok v priebehu 2 rokov. Tento proces začíname účasťou na obecných/mestských zastupiteľstvách. V najbližších mesiacoch nás ich čaká 43. Výstupom tejto aktivity budú uznesenia obecných/mestských zastupiteľstiev (v prípade schválenia), ktoré budú podkladom pre určenie územia pôsobnosti MAS na programové obdobie 2021 – 2027. Následne budeme už po tretíkrát pracovať na príprave stratégie miestneho rozvoja pre toto územie s využitím vlastných personálnych kapacít.

V čom bude príprava na programové obdobie 2021 – 2027 iná?

V prvom období (2007 – 2013) sme išli do tohto procesu plní elánu a očakávaní, ako sa budeme reálne podieľať na rozhodovaní o rozvoji nášho regiónu priamo v jeho území. Bolo to obdobie, v ktorom bola podpora rozvoja vidieka prostredníctvom MAS na Slovensku novinkou. Napriek všetkým problém sa nám podarilo podporiť 61 projektov obcí aj podnikateľov sumou viac ako 2 milióny eur.

Prípravy na druhé obdobie (2014 – 2020) boli sprevádzané nádejou, že sa na Slovensku dokážeme poučiť z chýb a vylepšiť to, čo fungovalo dobre. Žiaľ, po rokoch, ktoré sme premárnili nekonečnou byrokraciou, musíme konštatovať, že sa tak nestalo a my sa na začiatku príprav na tretie obdobie 2021 – 2027 musím postaviť pred zastupiteľstvá s číslami, ktoré nehovoria o súčasnom období nič dobré. Napriek tomu, že nám na stratégiu miestneho rozvoja boli v roku 2017 schválené viac ako 3 milióny eur, s vyhlasovaním výziev na predkladanie projektov sme mohli začať až v roku 2019 a k dnešnému dňu máme podporených 0 projektov.

Všetko stojí na ľuďoch

Napriek aktuálne zúfalej situácii dúfame, že 14 rokov spolupráce a doterajšie výsledky budú dostatočným dôvodom na pokračovanie príbehu MAS MALOHONT. Ten nestojí len na uvedených financiách, ale najmä na aktívnych ľuďoch a organizáciách, ktoré prispievajú k rozvoju územia, v ktorom pôsobíme.

 

Tím Kancelárie MAS MALOHONT