Projekty MAS

Výrobcovia z MAS na Hontianskej paráde v Hrušove

Jednou z aktivít projektu spolupráce MAS MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia je spoločná prezentácia certifikovaných výrobcov z Hontu a potenciálnych nositeľov značky GEMER-MALOHONT. Takou bola aj Hontianska paráda v Hrušove v dňoch 15.-16.08.2014.

Pred dvorom regionálnej značky sa na Hontianskej paráde spoločne prezentovali výrobcovia z územia našej MAS – Michal Dovala z Klenovca s ukážkou pletenia lubových košíkov, Ľubka Žilková z Kokavy nad Rimavicou s ukážkou tkania, Marianna Fedešová z Kokavy nad Rimavicou s prírodnými mydlami a Gabika Medveďová z Hrachova s krojovanými bábikami. Prvý deň posilnil rady remeselníkov aj Ján Maciak z Tisovca s výrobkami z kože, kovu a dreva.

 

Vo dvore regionálnej značky sa prezentovali certifikovaní výrobcovia vín, syrových výrobkov, medu a medoviny, rastlinných olejov i košikár z Hontu. O dobrú náladu návštevníkov dvora sa starala miestna ľudová hudba a heligonkári z Klenovca, ktorí to roztočili aj na jarmočisku.

Pri spoločnej prezentácii remeselníkov z regiónu Gemer-Malohont, nechýbala ani propagácia územia MAS MALOHONT prostredníctvom propagačných materiálov a ochutnávky páleniek z našich páleníc.

Ďakujeme všetkým remeselníkom, výrobcom a ďalším účastníkom z územia MAS MALOHONT za pomoc pri spoločnej prezentácii. Osobitné poďakovanie patrí Katke, Martinke a Anitke z Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ako aj organizátorom za skvele pripravené podujatie a výbornú atmosféru počas oboch dní.

 

Je radosť spolupracovať s vami 🙂