Ostatné

Voľné pracovné miesto v MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MALOHONT so sídlom v Hrachove ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu administratívneho pracovníka. Žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť do 12.11.2019, výberové konanie sa uskutoční 13.11.2019 v sídle MAS v Hrachove.

Miesto výkonu práce: 

 • Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Druh pracovného pomeru: 

 • plný pracovný úväzok – pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania PN a materskej dovolenky (36 mesiacov)

Predpokladaný termín nástupu:

 • 15. november 2019

Pracovná náplň:    

 • informačná, organizačná a evidenčná práca kancelárie MAS
 • vybavovanie korešpondencie a písomností
 • spravovanie web stránky
 • organizovanie stretnutí MAS, spracovanie zápisníc
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru
 • komplexné zabezpečenie registratúry, pošta, archivácia
 • príprava, zber a vypracovanie podkladov v rámci publicity a informovanosti
 • priebežné aktualizovanie databázy členov, dobrovoľníkov, informácií o činnosti MAS
 • plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita

Odborné znalosti a zručnosti:

 • PC – znalosť kancelárskeho balíka MS Office a podobné na úrovni pokročilý

Výhoda: 

 • anglický jazyk, vodičský preukaz skupiny B, práca s EÚ fondami

Ponúkaný plat: 

 • 800,00 € brutto

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Obálku je potrebné označiť nasledovne:

 • Výberové konanie administratívny pracovník

Dátum doručenia žiadosti (osobne alebo poštou) spolu s ostatnými dokladmi:

 • 12. novembra 2019

Adresa doručenia:

 • MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Výberové konanie sa uskutoční 13.11.2019 o 14:00 hod. v sídle MAS MALOHONT (Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – Kancelária MAS na 1. poschodí).

Kontakt:

 • Elena Kubaliaková, ekonomická manažérka MAS – 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk