Prezentácia regiónu

Poznáme víťazov fotografickej súťaže

V stredu 16. novembra bola v priestoroch Kultúrneho domu v Klenovci otvorená výstava fotografií z tohtoročnej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá bola spojená aj s vyhodnotením a ocenením autorov víťazných fotografií. Výstava fotografií bola vyvrcholením fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorú v roku 2016 už po štvrtýkrát organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT. Súťažilo v nej 148 fotografií od 31 autorov, pričom najviac fotografií prišlo už tradične do kategórie Prírodné krásy. Podmienky súťaže splnilo 122 fotografií, ktoré postúpili do 1. kola hodnotenia. V ňom hodnotiaca komisia vybrala 27 fotografií, ktoré postúpili do verejného hlasovania a zároveň aj do 2. kola hodnotenia, v ktorom komisia rozhodla o víťazoch.

Sme radi, že súťaž oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 11 do 74 rokov z rôznych obcí a miest regiónu, ale i mimo neho – od Tornale, cez Rimavskú Sobotu, Hnúšťu a okolité obce Malohontu až po Brezno. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla v októbri tohto roka 3-členná komisia v zložení Martin Babarík, Katarína Olveczka a Anna Černáková:

Kategória 1. Prírodné krásy:

 1. Petronela Vargová: Na rybách…
 2. Anna Darabošová: Západ slnka pri Horných Zahoranoch
 3. Jana Mitošinková: Jarná paša na Kokavských lazoch
  Michal Bobák: Strom

Kategória 2. Kultúrne dedičstvo:

 1. Petra Rapčanová: Klenovská nevesta
 2. Mikuláš Paučo: Kostol zvnútra
 3. Rudolf Máté: Plechoví brigádnici

Kategória 3. Naše obce:

 1. Štefan Bán: Jeseň v Budikovanoch
 2. Ján Čajko: Dole z Pavlínky
 3. Mikuláš Paučo: Noc nad nádržou Klenovec

V októbri 2016 rozhodovala o víťazoch v každej kategórii aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke MAS MALOHONT. Víťazmi verejného hlasovania sa stali:

v kategórii 1. Prírodné krásy:

 • Petronela Vargová: Na rybách…

v kategórii 2. Kultúrne dedičstvo:

 • Petra Hoľková: Evanjelický kostol v Hnúšti po daždi a jeho zrkadlenie

v kategórii 3. Naše obce:

 • Štefan Bán: Jeseň v Budikovanoch

Víťazom blahoželáme a ostatným fotografom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Príležitosťou nielen pre nich bude opäť ďalší ročník súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť v apríli 2017.