Spolupráca

V rámci semináru aj na farme Etelka

V piatok 27. júna 2014 sa v Agropenzióne ADAM v Podkylave konal ďalší zo série seminárov, ktorý bol tentokrát zameraný na pôdu. Jeho súčasťou bola aj prehliadka farmy Martina Bagara, známeho z televíznej šou Farma.

Hlavnou a prvou témou bol novoprijatý zákon o pôde č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je platný od 1.6.2014. Odzneli aj informácie o tom, ako je táto problematika riešená v okolitých krajinách a otvorené boli aj témy ako komasácia – zceľovanie, prerozdeľovanie pôdy, nájomné zmluvy, ale aj súčasné problémy majiteľov pôdy. Lektorkou prvého bloku bola Janka Leitnerová z EKOTREND-u Slovakia.

Po nej sa slova ujali Marek Sádovský a Ján Gúth, zástupcovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko z Nových Zámkov, ktorí sa venovali téme poľnohospodárskeho využívania krajiny v kontexte ochrany prírody a okrem iného informovali najmä o úbytku bežných druhov vtáctva. Zaznamenaný bol aj úhyn a miznutie včiel, motýľov a hmyzu z dôvodu používania pesticídov v poľnohospodárstve. Vo svojej prednáške sa venovali aj úbytku lúk a medzí z krajiny, ako aj zanedbávaniu odvodňovania, čím dochádza k vyššiemu výskytu zosuvov pôdy.

Seminár bol ukončený exkurziou na rodinnej farme Etelka v Prašníku u Martina Bagara, ktorý oboznámil účastníkov so svojím farmárčením a každodenným životom na  jeho farme.

Seminár organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia. MAS MALOHONT sa podieľala na účasti 5 zástupcov z územia našej MAS preplatením cestovných nákladov v rámci opatrenia 4.3 Chod MAS.