Grantový program

V grantovom programe MAS sme prijali 27 projektov

Do termínu závierky 5. mája 2010 sme v tomto ročníku grantového programu MAS prijali 27 projektov od mimovládnych organizácií, škôl, neformálnych skupín občanov a cirkevnej organizácie z územia MAS.

Na výzvu grantového programu MAS, ktorá bola vyhlásená 7. apríla 2010, zareagovalo predložením projektu 27 žiadateľov z územia MAS. Všetky predložené projekty prešli v piatok 7. mája administratívnou kontrolou, v rámci ktorej boli vylúčené 2 projekty a zvyšných 25 projektov pokračuje do ďalšieho hodnotenia Výberovou komisiou MAS.

Jeden projekt je zameraný na motivačnú súťaž, ďalších 12 na kultúrne a športové podujatia a zvyšných 12 na zveľadenie verejných priestranstiev a úpravu významných miest v obciach regiónu. Celková požadovaná suma v projektoch predstavuje 33 211,18 EUR, čo je dvakrát viac ako je suma vyčlenená na prerozdelenie medzi projekty (16 600,00 EUR).

Po administratívnej kontrole nasleduje hodnotenie projektov Výberovou komisiou MAS podľa bodovacích kritérií. Všetkým žiadateľom držíme palce. Výsledky hodnotenie projektov zverejníme na našom webe.