Prezentácia regiónu

Uplynulý víkend Agrokomplex aj súťaž vo varení

MAS MALOHONT má za sebou ďalšie propagačné podujatia. Jedným z nich bola účasť na výstave Agrokomplex v Nitre v dňoch 22. – 25. augusta a druhým účasť v súťaži vo varení zemiakových špecialít vo Veľkých Teriakovciach 24. augusta.

Výstavy Agrokomplex v Nitre sme sa zúčastnili spolu s ostatnými MAS zo Slovenska v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, kde sme prostredníctvom propagačných materiálov prezentovali ubytovacie a stravovacie zariadenia, ako aj turistické možnosti v našom regióne.

Vo štvrtok sa konalo vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013, v ktorej MAS MALOHONT získala 1. miesto v kategórii Naši ľudia za fotografiu Petry Rapčanovej pod názvom Teta Zuzka. Viac o úspechu fotografov z nášho regiónu sa dočítate TU.

Okrem toho sme sa v sobotu zúčastnili aj Módnej prehliadky ľudových krojov, a to s Klenovským ženským a detským krojom. V nedeľu vystúpila v rámci kultúrneho programu Mužská spevácka skupina Húžva pri FS Sinec z Hnúšte.

V sobotu (24.08.) sa 4-členné družstvo MAS MALOHONT zúčastnilo 2. ročníka súťaže vo varení zemiakových špecialít Teriakovská vareška vo Veľkých Teriakovciach. S kompletným zemiakovým menu – zemiaková nátierka, polievka chudoba a zemiakové tajomstvo – sa umiestnilo na 3. mieste.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili výstavy Agrokomplex – Oľge Maciakovej, Miladke Kochanovej, Mati a Zuzke Stejskalovej, Mirke Bartókovej a partnerskej MAS Podpoľanie za spoluprácu pri príprave a spoločnej prezentácii našich MAS. Rovnaká vďaka patrí aj účastníkom súťaže vo varení – Veronike a Miške Muránskej a veľkej malej Nikolke.