Prezentácia regiónu

Pracovné stretnutie k propagačným podujatiam MAS

Niekoľko členov MAS a ďalších dobrovoľníkov, najmä z občianskeho sektoru, sa stretlo v Klenovci za účelom prípravy propagačných podujatí MAS počas letných mesiacov tohto roka.

Stretnutia sa zúčastnilo 17 členov a dobrovoľníkov MAS, ktorí budú v spolupráci s ďalšími aktívnymi ľuďmi a partnermi MAS informovať širokú verejnosť o území a aktivitách MAS na rôznych podujatiach v regióne, na Slovensku i v Českej republike. Od mája do októbra sa postupne zúčastníme 9 podujatí, na ktorých budme Miestnu akčnú skupinu MALOHONT prezentovať prostredníctvom propagačných materiálov, miestnych produktov, tradičných jedál, ľudovej kultúry a šikovných ľudí z nášho územia i z partnerských regiónov zo Slovenska, Česka a Francúzska.

Stretneme sa na týchto podujatiach:

  • 25. – 26.05. – Kácení máje – Rusava, Česká republika
  • 22. – 23.06. – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka – Klenovec
  • 07.07. – Výstava koní Zapačský zlatý kantár – Lehota nad Rimavicou
  • 21.07. – Dedina ožíva – Drienčany
  • 27. – 28.07. – Deň miestnych akčných skupín – Drěvohostice, Česká republika
  • 04.08. – Folklórny festival Koliesko – Kokava nad Rimavicou
  • 23. – 26.08. – Medzinárodná výstava Agrokomplex – Nitra
  • 14. – 15.09. – Prezentačné podujatie v skanzene – Příkazy, Česká republika
  • 26. – 27.10. – Slovenské Mitrovanie – Veľké Teriakovce

Počas viac ako 3-hodinového stretnutia sme si rozdelili úlohy k príprave a realizácii najbližších podujatí, ktoré máme pred sebou. Za aktívnu účasť a ochotu pomôcť pri propagácii MAS ďakujeme všetkým zúčastneným zástupcom združení, aktívnym občanom, podnikateľom a starostom. Ak sa k nám chcete pridať, ozvite sa nám na tel.č. 0903 772453 alebo mailom na info@malohont.sk