Spolupráca

Stretnutia k náučným chodníkom budú pokračovať

Seminár zameraný na plánovanie a realizáciu náučných chodníkov a trás, ktorý sa konal v piatok 31. mája na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, sa stretol s veľkým záujmom. Jeho účastníci sa dohodli na ďalšom stretnutí v septembri tohto roka.

Úvod seminára patril stručnej informácií o aktivitách MAS v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu a o možnostiach finančnej podpory realizácie náučných chodníkov zo strany MAS v budúcom roku. Potom sa s účastníkmi seminára podelil o bohaté skúsenosti s plánovaním a realizáciou náučných chodníkov Ján Mičovský, lesník, autor a realizátor Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. V jeho prezentácii nechýbali ani konkrétne príklady niekedy malých detailov, na ktoré treba myslieť už pri plánovaní náučných chodníkov. Po ňom pokračoval Petr Galatík, predseda MAS Hříběcí hory z Českej republiky, ktorý vo svojej prezentácii predstavil projekt spolupráce, v rámci ktorého bolo vyznačených 220 km konských trás vrátane odpočívadiel, informačných tabúľ a rozhľadne.

Poobedňajší blok otvoril Pavel Bendík s predstavením náučného chodníka obec Hrušov, v ktorej je starostom. Zdôraznil, že náučných chodník v obci vnímajú ako nástroj na sprístupnenie a využívanie miestnych atraktivít a pamätihodností i ako nástroj výchovy k miestnym hodnotám pre domácich i okolité školy. S ďalším príkladom budovania náučného chodníka vystúpila Zuzana Tömölová zo Slovenského cykloklubu Slovenský kras, ktorý v rokoch 2010 – 2011 vybudoval takmer 9 km dlhý náučný chodník Krasové javy Hôrky v Gemerskej Hôrke. Pri jeho realizácii museli dobrovoľníci cykloklubu zlikvidovať tony odpadu vyhodeného v chránenej krasovej oblasti, ktorou dnes chodník prechádza.

V závere boli účastníci seminára oboznámení s plánovaným náučným chodníkom Po stopách Maginhradu, ktorý je spoločným dielom obcí a ostatných členov Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Jednotlivé kroky pri jeho plánovaní predstavila manažérka mikroregiónu Anita Koniarová, ktorá spomenula aj prvé aktivity smerujúce k jeho postupnému budovaniu.

Po prezentáciách sa účastníci seminára aktívne zapojili do diskusie, v ktorej odznelo aj niekoľko konkrétnych návrhov na realizáciu náučných chodníkov v území MAS. Zároveň sa dohodli na tom, že v septembri sa stretnú znova za účelom ďalšieho postupu pri plánovaní ich nápadov.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za konkrétne príklady a rady a účastníkom seminára za aktívnu účasť.

Prezentácie na stiahnutie:
Ján Mičovský – Skúsenosti s plánovaním a realizáciou náučných chodníkov
Petr Galatík – Moravské hipostezky
Pavel Bendík – Náučný chodník obce Hrušov
Zuzana Tömölová – Náučný chodník Krasové javy Hôrky – Gemerská Hôrka
Anita Koniarová – Plánovaný náučný chodník Po stopách Maginhradu