Prezentácia regiónu

Slovenské dni vo Francúzsku

Predposlednou aktivitou projektu nadnárodnej spolupráce bolo animačné podujatie Slovenské dni vo Francúzsku, ktoré sa konalo v dňoch 29.04. – 03.05.2012 v obci Condrieu, v regióne Rhône-Alpy vo východnej časti Francúzska.

 

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT a Podpoľanie prezentovali spoločne naše regióny na území partnerskej MAS Pilat vo Francúzsku na tradičnom festivale vína a syru rigotte v Condrieu. Najlepšou prezentáciou našich regiónov i Slovenska boli miestne produkty a tradičný folklór.

Farmári z našich MAS – Elenka Bútorová, Danka Spodniaková a Jozef Zvara – ponúkali na ochutnávku slovenské syry a rôzne syrové výrobky z kravského a ovčieho mlieka. Nechýbala ani ukážka výroby pareníc, korbáčikov a nití priamo pred očami návštevníkov podujatia.

K celkovej prezentácii našich regiónov prispeli aj členovia folklórnych súborov Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a Podpoľanec z Detvy, ktoré vystúpili počas podujatia niekoľkokrát jednotlivo i v spoločnom programe.

Na festivale vína a syru ponúkali miestne produkty desiatky francúzskych farmárov a miestnych výrobcov, prevažne z územia Miestnej akčnej skupiny Pilat, ktorá sa spolu s nami prezentovala aj prostredníctvom propagačných materiálov.

Ďakujeme všetkým účastníkom zo Slovenska za úspešnú propagáciu regiónov Malohont a Podpoľanie, ktorá bola zo strany partnerskej MAS Pilat i návštevníkov podujatia hodnotená veľmi pozitívne. Tešíme sa na spoločné stretnutie na Slovensku počas Klenovskej rontouky.

 

Projekt nadnárodnej spolupráce je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.3 Vykonávanie projektov spolupráce.