Grantový program

Rozdelíme 16 600 EUR na rôzne projekty v regióne

Chcete zorganizovať podujatie pre deti i dospelých alebo máte nápad, ako skrášliť verejný priestor vo Vašej obci, ale chýbajú Vám na to financie? Miestna akčná skupina MALOHONT Vám ponúka možnosť získať podporu od 330 EUR do 1 660 EUR na realizáciu Vašich nápadov s cieľom zapojiť čo najviac ľudí do rozvoja života v regióne. Opíšte Váš nápad do formuláru projektu a pošlite alebo doručte ho v uvedenom termíne do Kancelárie MAS v Hrachove. O jeho osude bude rozhodovať Výberová komisia MAS, ktorá vyberie najlepšie pripravené a zaujímavé projekty.

Vaše otázky, prípadne nejasnosti pri príprave projektov Vám zodpovieme osobne 19. apríla 2010, kedy sa bude konať informačný deň k výzve v rámci grantového programu MAS alebo počas individuálnych konzultácií (osobne, telefonicky, mailom).

Výzva na predkladanie projektov
Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje 7.apríla 2010 výzvu na predkladanie projektov v rámci Grantového programu REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU.

Podporené budú projekty s aktivitami zameranými na niektorú z týchto oblastí:
1. Podpora kultúrnych a športových podujatí
2. Zveľadenie priestranstiev a významných miest v obciach
3. Motivačné súťaže (o najlepší projekt, o najkrajšiu obec, foto súťaž a pod.)

Celkovo rozdelíme 16 600 EUR (500 091,60 SK) na rôznorodé projekty, ktoré musia byť realizované na území obcí zahrnutých do MAS MALOHONT*. O finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, školy, cirkevné organizácie a neformálne skupiny občanov.

Projekty je potrebné predložiť na predpísanom formulári najneskôr do 5. mája 2010.
Min. výška podpory na jeden projekt: 330 EUR (9 941,58 SK)
Max. výška podpory na jeden projekt: 1 660 EUR (50 009,16 SK)

Grantový program MAS MALOHONT 2010 je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS:

  • Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
  • Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
  • Mikroregión Sinec-Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč