Projekty MAS

Pripravili sme 3 projekty spolupráce

Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT predložila začiatkom augusta (09.08.) tri projekty spolupráce, v rámci ktorých plánuje výstavbu rozhľadní, vyznačenie modelovej hipotrasy, zhotovenie vstupných informačných tabúľ a vytvorenie regionálnej značky miestnych produktov.

 

Projekt výstavby rozhľadní, ktorý nebol na českej strane schválený ani po druhýkrát, sme predkladali opäť, rovnako ako aj partneri v ČR. Tentokrát k výstavbe rozhľadní na Maginhrade a v Klenovci pribudlo aj vyznačenie modelového okruhu hipotrasy (konskej trasy), a to na základe prenosu praktických skúseností z partnerských MAS Hříběcí hory a Společná cesta, kde majú vyznačené stovky hipotrás. Tie plánujú v rámci projektu spolupráce rozšíriť o ďalšie kilometre, ako aj o prislúchajúce prvky drobnej architektúry ako sú odpočívadlá, prístrešky a rozhľadne. Dúfame, že do tretice to už vyjde.

Ďalším projektom spolupráce, ktorý sme predložili ako koordinačná MAS v spolupráci s MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, je Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont. V rámci tohto projektu plánujeme vytvoriť a zaviesť do praxe regionálne značenie miestnych produktov a služieb v súlade s jednotným systémom značenia na Slovensku. Aj v rámci tohto projektu chceme využiť predovšetkým skúsenosti partnerskej MAS, ktorá má zavedenú regionálnu značku Regionálny produkt HONT, o ktorej sa dozviete viac na web stránke www.produkthont.sk. Okrem toho plánujeme podporiť propagáciu miestnych produktov a služieb prostredníctvom rôznych propagačných materiálov a animačných podujatí.

 

Zámerom tretieho projektu spolupráce, na príprave ktorého sme sa podieľali ako partner koordinačnej MAS Podpoľanie, je vybudovanie vstupných informačných tabúľ do územia MAS.V území MAS MALOHONT by tak po schválení projektu mohlo pribudnúť 5 veľkých a 7 menších vstupných tabúľ a na území MAS Podpoľanie 9 tabúľ.

Na príprave projektov za MAS MALOHONT sa podieľali pracovníčky MAS MALOHONT, ktoré touto cestou ďakujú všetkým partnerským MAS za spoluprácu pri príprave projektov, ako aj všetkým zástupcom obcí a súkromným osobám za ústretovosť a spoluprácu pri vybavovaní niektorých administratívnych náležitostí – povinných príloh k projektom.

 

Výsledky hodnotenia projektov, a tým aj toho, či sa dočkáme ich realizácie, by mali byť známe v jesenných mesiacoch tohto roka, pričom v prípade projektu nadnárodnej spolupráce s českými MAS je podmienkou získania finančnej podpory schválenie oboch projektov – na českej a na slovenskej strane.