Stratégia 2014 - 2020

Príďte na verejné stretnutie – zaujíma nás aj Váš názor

Príďte diskutovať o budúcnosti Vašej obce.O tom, aké problémy je potrebné riešiť a na aké oblasti bude podpora v rokoch 2014 – 2020 zameraná, môžete rozhodnúť aj Vy. Príďte na verejné stretnutie vo Vašej obci a priložte ruku k rozvoju regiónu.

KDE? v 43 obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT

KEDY? v mesiaci október 2014

PREČO? pretože už dnes sa začína rozhodovať o tom, do akých oblastí budú v našom regióne smerovať dotácie z európskych fondov v rokoch 2014 – 2020 prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

Miestna akčná skupina MALOHONT, do ktorej patrí 43 obcí z okresu Rimavská Sobota, Poltár a Revúca, chce aj po roku 2014 podporovať projekty obcí, podnikateľov a občianskych organizácií na jej území, a tým sa podieľať na rozvoji celého regiónu.

Aby sa mohla uchádzať o získanie finančných zdrojov pre celý región na obdobie rokov 2014 – 2020, potrebuje mať stratégiu rozvoja regiónu, ktorá bude spracovaná aj vďaka Vašim podnetom a nápadom. Preto neváhajte a príďte, zaujíma nás názor všetkých aktívnych organizácií, podnikateľov, zástupcov obcí i občanov.

Termíny a miesta konania verejných stretnutí:
01.10. – 17:00 – Šoltýska – Kultúrny dom
02.10. – 17:00 – Teplý Vrch – Obecný úrad – zasadačka
03.10. – 18:00 – Selce – Obecný úrad – zasadačka
06.10.
17.00
Dražice
Obecný úrad – zasadačka
07.10.
10.00
Lipovec
Obecný úrad – zasadačka
08.10.
15.00
Slizké
Obecný úrad
08.10.
17.00
Lehota nad Rim.
Kultúrny dom
08.10.
17.00
Veľký Blh
Obecný úrad – zasadačka
09.10.
16.00
Rimavské Brezovo
Kultúrny dom – zasadačka
09.10.
17.00
Potok
Obecný úrad
09.10.
18.00
Kružno
Kultúrny dom – malá zasadačka
10.10.
18.00
Horné Zahorany
Obecný úrad – zasadačka
13.10.
16.00
Hnúšťa
Kultúrny dom – prístavba
13.10.
16.00
Hostišovce
Obecný úrad
13.10.
18.00
Budikovany
Obecný úrad
14.10.
16.00
Rimavské Zalužany
Obecný úrad
14.10.
17.00
Utekáč
Kultúrny dom
14.10.
17.00
Rimavská Baňa
Kultúrny dom
14.10.
18.00
Veľké Teriakovce
Obecný úrad – zasadačka
14.10.
18.00
Kociha
Obecný úrad
15.10.
14.00
Hrušovo
Obecný úrad
15.10.
17.00
Poproč
Obecný úrad
15.10.
17.00
Nižný Skálnik
Obecný úrad – zasadačka
16.10.
17.00
Ďubákovo
Obecný úrad
16.10.
18.00
Sušany
Obecný úrad – zasadačka
16.10.
18.00
Čerenčany
Kultúrny dom – sála
17.10.
17.00
Ožďany
Obecný úrad – zasadačka
17.10.
18.00
Hrnčiarske Zalužany
Obecný úrad – zasadačka (bývalé Espresso)
20.10.
17.00
Hrachovo
Kultúrny dom – sála
20.10.
18.00
Babinec
Obecný úrad
21.10.
15.30
Chvalová
Kultúrny dom
21.10.
17.00
Španie Pole
Obecný úrad – zasadačka
21.10.
17.00
Rovné
Kultúrny dom
21.10.
17.00
Hrnčiarska Ves
Obecný úrad – zasadačka
22.10.
17.00
Kokava nad Rim.
Kultúrny dom – vestibul
22.10.
17.00
Zacharovce
Obecný úrad – zasadačka
23.10.
17.00
Klenovec
Kultúrny dom – vestibul
23.10.
17.00
Drienčany
Obecný úrad
23.10.
18.30
Kraskovo
Obecný úrad
28.10.
16.00
Kyjatice
Obecný úrad
28.10.
18.00
Lukovištia
Obecný úrad – zasadačka
28.11.
16.00
Padarovce
Obecný úrad

04.12.
16.00
Vyšný Skálnik
Obecný úrad