Stratégia 2014 - 2020

Pracovné stretnutie k príprave stratégie 2014 – 2020

Rozšírenie výroby? Vybudovanie pivovaru či zriadenie predajne miestnych produktov? Budovanie cyklotrás a atrakcií, rozširovanie ubytovacích kapacít alebo propagácia? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede na ďalšom stretnutí 14.04.2015 o 15.00 v Rimavskej Bani.

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území. Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pri tom.

Na základe výstupov z predchádzajúcich dvoch stretnutí patria medzi priority stratégie aj nasledovné oblasti:

  • podpora malých a stredných podnikateľov
  • rozvoj cestovného ruchu

Práve preto budeme najbližšie 14. apríla 2015 o 15.00 hod. v Rimavskej Bani hovoriť aj o tom, aké aktivity miestnych podnikateľov a aké aktivity v cestovnom ruchu je možné podporovať. Na tomto stretnutí rozbehneme zároveň diskusiu o tom, o aké aktivity je zo strany podnikateľov záujem a ktoré z nich budeme (nielen) finančne podporovať prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Druhé pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja 2014 – 2020 Rimavské Zalužany, 23.02.2015, 55 účastníkov

Ak sa chcete podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity podnikateľov budeme podporovať a na čo bude zameraná podpora v oblasti cestovného ruchu, príďte medzi nás. Z organizačných dôvodov je potrebné svoju účasť nahlásiť najneskôr do 13.04.2015, a to:

Pozvánka:
Pozvánka na pracovné stretnutie – 14. apríla 2015 o 15.00 hod. v Rimavskej Bani