Ostatné

Pracovná ponuka: Hľadáme manažéra MAS

Miestna akčná skupina MALOHONT hľadá nového manažéra MAS s termínom nástupu do práce od 1.1.2023. Máte radi región Malohont? Chcete sa intenzívne podieľať na jeho rozvoji a koordinovať činnosť pomerne dobre fungujúcej miestnej akčnej skupiny? Ak Vám nie je cudzia spolupráca, zodpovednosť a samostatnosť, možno je táto pracovná ponuka určená práve pre Vás.

Základné informácie:

  • Miesto práce: Hrachovo
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú (2 roky)
  • Mzdové podmienky (brutto): 1 500 €

Podrobné informácie o tejto pracovnej pozícii nájdete na stránke Profesia.sk

V prípade záujmu nám pošlite najneskôr do 30.9.2022 nasledovné dokumenty:

  • motivačný list
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • certifikáty zo školení
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Uvedené dokumenty stačí poslať (naskenované) mailom na adresu info@malohont.sk. Do predmetu správy uveďte: Výberové konanie – manažér MAS
Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor. Dátum, miesto a čas pohovoru im bude oznámený najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.