Spolupráca

Poznáme najlepšie povzbudzujúcu obec

V súťaži o najlepšie povzbudzujúcu obec obec počas pretekov Teatro Okolo Malohontu obhájili prvé miesto spred roka opäť Veľké Teriakovce, kde viac ako stovke cyklistov fandili desiatky obyvateľov všetkých vekových kategórií, pričom hlasivkami vôbec nešetrili.

Nechýbali ani bubny, trúbky, rapkáče, vlajky či iná výzdoba vrátane bicyklov a kolobežiek. Druhou v poradí skončila obec Potok a za ňou si tretie miesto „vyfandila“ obec Rimavské Zalužany. Rozhodli o tom zástupcovia organizátora cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu a Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá najlepšie povzbudzujúcej obci poskytne v budúcom roku finančný príspevok 500 €, ktorý môže použiť na realizáciu podujatia, propagáciu obce alebo na úpravu drobnej infraštruktúry v obci. Prvé tri obce zároveň získajú diplom, ktorý im bude doručený na obecný úrad. V mene Miestnej akčnej skupiny MALOHONT ďakujeme všetkým zapojeným obciam a obyvateľom, ktorí vytvorili na trase pretekov skvelú atmosféru. Zároveň ďakujeme dobrovoľníkovi Lukášovi Kišovi z Papče, ktorý zastupoval MAS v jednom zo sprievodných vozidiel pretekov.

Foto: Marián Hano

Výsledky cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu, ktoré sme podporili keramickými trofejami pre víťazov, nájdete na stránke www.okolomalohontu.sk