Regionálne produkty

Poznáme ďalšie produkty s regionálnou značkou

K ovocným šťavám, koziemu mlieku, keramike či tkaným výrobkom pribudli pred pár dňami ďalšie výrobky z regiónu, ktoré získali značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie, ktorá 16. júla 2015 posudzovala 4 predložené žiadosti o udelenie značky.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 09.04.2015 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 29.06.2015 v nej prijala 4 žiadosti. Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá vo štvrtok 16.07. zasadala v Hrachove a rozhodla o pridelení značky 3 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ sa tým rozšíril o maľované obrazy, drevené rezbárske výrobky, včelie produkty a cesnak vypestovaný v regióne Gemer-Malohont.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov o udelení značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ sa bude vzhľadom na letnú sezónu konať až v septembri 2015 v rámci seminára, na ktorom záujemcom z regiónu poradíme, ako na predaj z dvora či kto a kedy je povinný používať registračnú pokladňu. Udelené certifikáty budú oprávňovať ich nositeľov k používaniu značky a zároveň ich aj budú zaväzovať k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

Členovia Certifikačnej komisie: Tibor Csúr, Elena Kubaliaková, Veronika Muránska, Mgr. Štefan Horváth, Ivan Varga, Ing. Jaroslav Hric, Ing. Martina Kukučková

Na stiahnutie:
Zoznam produktov, ktorým bola udelená značka GEMER-MALOHONT