Grantový program

Oznámenie o zmene podmienok výzvy č. 05/GP/MAS/2020

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny v podmienkach výzvy č. 05/GP/MAS/2020 a s účinnosťou od 20.11.2020 upravuje plánovaný harmonogram výzvy. Dôvodom je oneskorenie procesov súvisiacich s hodnotením a výberom projektov spôsobené prijatými hygienickými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Zmenou podmienok výzvy č. 05/GP/MAS/2020 sa mení bod 18. Plánovaný harmonogram výzvy:

  • vyhlásenie výzvy: 10.09.2020
  • uzávierka výzvy: 09.10.2020 o 16:00 hod.
  • admin. kontrola, hodnotenie a výber projektov: 30.10.2020 30.11.2020
  • podpis zmlúv: 30.10.2020 07.12.2020
  • realizácia projektov: 01.11.2020 – 15.06.2021
  • vyúčtovanie projektov: 30.06.2021

Zmeny sú vyznačené červenou a vzťahujú sa na všetky projekty predložené v rámci tejto výzvy. Ostatné podmienky výzvy a dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Prejdite na výzvu 05/GP/MAS/2020.