Ostatné

Nových starostov sme informovali o MAS a jej aktivitách

Výsledky komunálnych volieb v novembri 2014 rozhodli o tom, že v 14 obciach našej MAS boli do funkcie starostu zvolení noví zástupcovia. Vo štvrtok 22. januára sme im podrobne predstavili MAS MALOHONT, jej aktivity, stratégiu i možnosti podpory projektov. Program informačného seminára tvorili informácie o založení a organizačnej štruktúre Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o stratégii rozvoja územia MAS a o aktuálnom stave čerpania zdrojov, ktoré MAS získala a prerozdelila na projekty obcí a podnikateľov v rokoch 2009 – 2014.

Okrem toho boli zúčastneným starostom predstavené možnosti podpory projektov obcí, ale i podnikateľov pôsobiacich na ich území, a to z regionálnych, národných i európskych zdrojov. V skratke sme sa dotkli aj najdôležitejších podmienok, ktoré je potrebné splniť pred, resp. počas prípravy projektov a nechýbali ani odpovede na otázky týkajúce sa uvedených tém.

Ku zmene na poste starostu došlo v 14 zo 43 obcí zahrnutých do územia MAS:

 • Čerenčany – Zuzana Študencová, Bc.
 • Ďubákovo – Miroslav Škrabák
 • Hrnčiarska Ves – Ján Melicher
 • Hrušovo – Ján Sklenár
 • Kyjatice – Slavomír Kujan
 • Lipovec – Miloš Lesko
 • Lukovištia – Alena Segedyová
 • Poproč – Ján Kvaka
 • Potok – Martin Kurek
 • Rimavská Baňa – Elena Polóniová, Mgr.
 • Rimavské Brezovo – Marián Šivara
 • Španie Pole – Vladimír Bien
 • Utekáč – Miroslav Barutiak
 • Vyšný Skálnik – Miroslav Labanc

Informačného seminára sa zúčastnilo 11 z nich a jeden starosta, ktorý nastúpil v predchádzajúcom volebnom období v doplňujúcich voľbách.