Prezentácia regiónu

MALOHONTský hlásnik – noviny pre každého z MAS

Koncom mája – začiatkom júna sa do každej domácnosti v území MAS malo dostať 1. vydanie informačných novín MAS MALOHONT pod názvom MALOHONTský hlásnik. Ak sa tak nestalo, dajte nám prosím vedieť alebo si ho prečítajte v elektronickej verzii.

K vydávaniu novín nás viedla potreba informovať o aktivitách a činnosti MAS ešte viac a ešte väčší okruh obyvateľov územia MAS. Prostredníctvom novín Vám chceme okrem toho poskytnúť aj čo najviac informácií o ľuďoch, ktorí v MAS pôsobia a bez ktorých by sme nedokázali zrealizovať nič z toho, čo je už dnes za nami vidieť.

Veríme, že každý z Vás si v týchto novinách nájde niečo, čo ho zaujme alebo osloví. Zároveň budeme veľmi radi, ak nám od nasledujúceho čísla pomôžete napĺňať obsah novín alebo ak nám budete zasielať návrhy tém z regiónu, o ktorých by ste sa radi dozvedeli viac. Uzávierka nasledujúceho čísla je 15. októbra 2013.

Noviny vychádzajú v náklade 8 600 ks a v pravidelných polročných intervaloch budú bezplatne distribuované do všetkých domácností v 39 obciach zahrnutých do územia MAS.

Elektronickú verziu novín (7,7 MB) si môžete stiahnuť po kliknutí na obrázok: