Spolupráca

Návrat k exkurzii: Malohont prekročil hranice

Múzeum voskových figurín, cyklotrasa či rozhľadňa v MAS Vršatec, regionálne múzeá a miestny pivovar v MAS Moravská brána či náučný včelársky dom a multifunkčný obecný dom v MAS-Partnerství Moštěnka – to všetko sme navštívili v rámci jesennej exkurzie.

Cieľom odbornej exkurzie bolo ukázať členom MAS príklady dobrej praxe v miestnych akčných skupinách na Slovensku a v Českej republike, inšpirovať sa nimi pri realizácii projektov v našom regióne, vymeniť si skúsenosti, ale aj posilniť spoluprácu a partnerstvo vo vnútri MAS i navonok. Exkurzie sa zúčastnilo 26 účastníkov z MAS MALOHONT, v mene ktorých ďakujeme zástupcom MAS Vršatec, MAS Moravská brána a MAS-Partnerství Moštěnka za pohostinnosť a program nabitý zaujímavými projektmi a ľuďmi, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť. Pozitívne dojmy, ktoré exkurzia zanechala, vám prinášame v podobe návratu k nej slovami jedného z účastníkov exkurzie a člena MAS MALOHONT, Mgr. Martina Pliešovského:

V dňoch 22. – 23. septembra organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT odbornú exkurziu, ktorej sa zúčastnili členovia MAS z radov starostov a zástupcov združení, ako aj poslanci obecných zastupiteľstiev z územia Malohontu. Príklady z aplikovaných projektov, ktoré už priniesli svoje ovocie v podobe mnohých realizovaných nápadov, sme mohli obdivovať a dokonca sa s nimi aj podrobne zoznámiť na oboch stranách rieky Moravy.

Miestna akčná skupina Vršatec predstavila v obci Bohunice objekt kaštieľa, ktorý doslova vstal z popola a dnes je v ňom umiestnené múzeum voskových figurín významných osobností z tohto kraja a expozícia najmä slovenských dvojkolesových cestných tátošov, v minulosti vyrábaných v Kolárove či Považskej Bystrici, ale nechýbali ani zástupcovia zo Strakoníc. Súčasťou kaštieľa je aj kongresová a koncertná miestnosť. V Nemšovej otvorili podobné vonkajšie fitnescentrum ako v Hnúšti a na sútoku riek Váh a Vlára i cyklotrasu, ktorá vedie hrádzovým valom. Poslednou zastávkou na slovenskej strane bola vyhliadková veža a Gazdovstvo Uhliská v časti Trenčianska Závada.

V Česku sme sa stretli s neskutočne ústretovým prijatím zo strany všetkých starostov navštívených obcí, ktorí sú priamo zainteresovaní na činnosti MAS Moravská brána a MAS – Partnerství Moštěnka. Prvá obec Veselíčko ukázala komunitnú školu v miestnom zámku obkolesenom francúzskou záhradou a anglickým lesoparkom, obnovenú hasičskú zbrojnicu s novým zásahovým vozidlom, mobilnú techniku určenú pre zber a kompostovanie bio odpadu zo širokého okolia a príjemným rozptýlením bola návšteva Múzea Záhoří s expozíciou venovanou 110. výročiu založenia miestnej školy.

V neďalekých Proseniciach v obnovených budovách sedliackej usadlosti, kde sídli aj obecný úrad, zriadili Regionálne múzeum. Pod týmto všeobecným názvom sa však skrývajú expozičné predmety rôzneho druhu a použitia. Náradia a nástroje kuchynské, roľnícke, kováčske i mlynárske umocnili historické predmety ich železničnej stanice a unikátom bola výstavka pozostalých artefaktov z miestneho kina.

Na večer pripadla milá povinnosť degustácie piva Svatovar v Lipníku nad Bečvou, ktoré bolo ako miestny produkt ocenené regionálnou značkou Moravská brána. Zároveň to bol večer s pracovným nádychom, pretože účastníkom exkurzie bola prezentovaná činnosť hosťujúcich MAS a zároveň bola dohodnutá ďalšia spolupráca zameraná na podporu regionálnych produktov.

 

Slnečné lúče ďalšieho dňa nás zaviedli vysoko nad trblietavé vlnky Bečvy a to až ku kamenným vežiam a hradným múrom hradu Helfštýn, merajúcim v základoch až 9 metrov a k jeho expozícii umeleckého kováčstva. Po prehliadke najväčšieho hradného komplexu na Morave a Sliezsku sme navštívili obnovenú budovu niekdajšieho pivovaru v Týne nad Bečvou, ktorá dnes slúži ako Múzeum Bedřicha Smetanu.

Obec Želatovice a obec Tučín spojili svoje sily, aby bezpečnou cyklotrasou „premostili“ milovníkov bicyklov s bývalým okresným mestom Přerov. Náročný a dokonale naplnený program exkurzie nás zaviedol aj do obce Rymice, kde sme sa zoznámili so včelím domom a medovou záhradou – náučným múzeom včelárstva.

Mesto Holešov nám poskytlo malú prestávku na regeneráciu síl počas obeda, po ktorom nás čakal starosta obce Lechotice, ktorý ako zanietený člen MAS-ky dokázal z fondov EÚ obnoviť najväčší objekt v dedinke. Multifunkčný obecný dom s detským ihriskom, plne vybaveným predškolským zariadením, výstavnými priestormi, divadelnou či tanečnou sálou, konferenčnou miestnosťou i počítačovou učebňou vyrážal dych mnohým prítomným slovenským starostom. K tomu ešte pridal verejnú zeleň čistého námestia a obecnú posilňovňu, umožňujúcu pobyt v nej len pomocou biometrického snímača odtlačku prsta a bezpečnostných kamier.

Poslednou zastávkou pred dlhou cestou domov bola obec Kurovice, kde si manželia povedali, že opravia veľký zámok, tzv. tvrz, v ktorej sa už v súčasnosti zvyknú konať podujatia s historickým nádychom. Nádej, nadšenie, elán, mladosť a chuť im dáva túto možnosť.

 

To isté dáva nádej aj našim predstaviteľom samospráv i zástupcom občianskych organizácií, veď sa vrátili domov plní dojmov, nových zdrojov nápadov a najmä nabití pozitívnou energiou.