Ostatné

Monitoring projektov zameraných na ubytovanie v súkromí

V utorok 27.03. sa konalo zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS, ktorého súčasťou bola aj kontrola projektov schválených vo výzve č. 3/PRV/MAS/16 priamo na mieste. Zasadnutia sa zúčastnila aj pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Hlavným bodom programu zasadnutia bol monitoring priebehu a výstupov 3 projektov, ktoré boli schválené vo výzve č. 3/PRV/MAS/16 v druhej polovici roka 2010. Zmluvy k týmto projektom boli podpísané v júni 2011, odkedy mohli ich predkladatelia začať s ich realizáciou.

Prvou zastávkou Monitorovacieho výboru MAS bola nevyužitá budova v obci Klenovec, časť Ráztočné, v ktorej by po realizácii projektu malo vzniknúť nové ubytovanie v súkromí do 10 lôžok. Realizácia projektu nebola ešte ku dňu konania kontroly na mieste začatá.

 

Podobná situácia je aj v prípade projektu, ktorý má byť realizovaný v Utekáči, časť Drahová. Obaja predkladatelia projektov boli upozornení na to, že projekty musia byť zrealizované v zmysle zmluvy do konca decembra tohto roka.

Príkladom úspešne zrealizovaného projektu je rekonštrukcia rodinného domu na ubytovanie v súkromí v Kokave nad Rimavicou, v oblasti Kokava – Háj. V rámci projektu bola zrekonštruovaná strecha zariadenia, vybudovaná prístupová cesta a oporvný múr, ako aj prístrešok s krbom v areáli chaty. Okrem toho bolo zrekonštruovaných a zariadených 5 izieb s vybudovaným sociálnym zariadením na každej z nich.

Chata HAJANA dnes už poskytuje ubytovanie a ďalšie doplnkové služby v pokojnom prírodnom prostredí 10 km od Kokavy nad Rimavicou. Viac informácií na web stránke www.chatahajana.sk.

 

Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS, ktorého sa zúčastnili 2 jeho členovia – Pavel Černák a Ingrid Palatinusová, 2 pracovníčky MAS – Mgr. Stanislava Zvarová a Elena Kubaliaková, pokračovalo prerokovaním Správy o činnosti MAS za rok 2011 a jej následným schválením.

Ďalšie zasadnutie Monitorovacieho výboru sa bude konať v druhej polovici tohto roka a predmetom monitoringu budú projekty obcí schválené vo výzvach č. 4/PRV/MAS/16 a č. 5/PRV/MAS/16.

Ing. Pavel Struhár:, Klenovec Prestavba nevyužitého objektu v obci Klenovec (Ráztočné) na ubytovanie v súkromí

Karol Šajgalík – Luka, Utekáč: Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Iveta Gaštanová, Kokava nad Rimavicou: HAJANA – Prestavba časti rodinného domu na ubytovanie v súkromí do 10 lôžok