Spolupráca

Mladí farmári a rodinné hospodárenie

To bol názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 27. – 29. novembra 2014 v Hokovciach aj za účasti 3 členov z našej MAS. Bola záverom série pravidelných mesačných seminárov, ktoré sa konali v tomto roku v rámci Medzinárodného roku rodinných fariem.

V dňoch 27.11. 2014 až 29.11.2014 sa pod záštitou štátnej tajomníčky Magdalény Lacko-Bartošovej v Hoteli Kaštieľ v Hokovciach konala medzinárodná konferencia pod názvom  „Mladí farmári a rodinné hospodárenie“, ktorú spoločne zorganizovali  –  ASYF – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Ekotrend – Zväz ekologického poľnohospodárstva, CERYC – Central European Rural Youth Centre, Nadácia Tesco, Občianske združenie Kreatívna brána, Višegrádsky fond, a ktorá bola záverom pravidelných mesačných konferencií organizovaných v rámci Medzinárodného roka rodinných fariem, ktorú organizovali NSRV SR a Ekotrend Slovakia.

Počas konania konferencie boli prítomným predstavený v I. bloku prednášok úspešní farmári zo SR a ich pozitívne príklady – Tomáš Baran – pestovateľ cesnaku, Renáta Balková – farmárka – chovateľka oviec, kôz, hovädzieho dobytka a ošípaných, Milan Jurky – porovnanie farmárčenia v Írsku a na Slovensku.

V II. bloku prednášok sa prítomným predstavil pestovateľ konope -Ľubomír Pastucha, farmár Miloš Homola, Boris Baláž SHR predstavil chov huculov na Slovensku, Viera Šimčíková odprezentovala tému praktického a konkrétneho konania v prospech rozvoja vidieka a Ladislav Balázs udržateľnosť a efektivitu malých a rodinných farmárov očami začínajúceho mladého farmára.Medzi jednotlivými blokmi prednášok bola vyžrebovaná aj Farmárska tombola – 70 cien, do ktorej prispela aj MAS MALOHONT 3 cenami, a ktorú žrebovala Adela Banášová. Prvý deň konferencie ukončil koncert Kataríny Koščovej.

Druhý deň konferencie bol venovaný III. Bloku prednášok – Úspešné európske projekty mladých farmárov a IV. blok prednášok – Predstavenie jednotlivých programov rozvoja vidieka v krajinách V4 s ohľadom na mladých a rodinných farmárov, Prezentáciu  PRV 2014 -2020 na Slovensku  odprezentovala štátna tajomníčka MPaRVSR Magdaléna Lacko Bartošová, Prezentáciu PRV 2014 -2020 v ČR odprezentoval zástupca Ministerstva Zemědělství Českej Republiky a Prezentáciu PRV 2014 – 2020 v Poľsku zástupca Ministerstva pôdohospodárstva Poľska.

V. blok prednášok bol venovaný téme Predstavenie úspešných mladých farmárov Ako využili fondy 2007 – 2013.

VI. blok prednášok bol zameraný predstaveniu sa PR projektov mladých a malých farmárov z EÚ: Miklósz Weisz odprezentoval program pre stredoškolákov „Vesdbelemagad“, Bohumila Tauchmanová projekt „Kvalita z našich regiónov“ a Haschi András projekt „Obec v meste a vidiecke dobrodružstvo v Transylvánii“. Druhý deň bol ukončený večerou s posedením v pivnici Hotela Kaštieľ.

Tretí deň konferencie bol zameraný na návštevu miestnych fariem v okolí. Účastníci navštívili chovateľa EMU a hydiny v obci Bátovce , chovateľa mladých býčkov v obci Pečenice a v Hontianskych Tesároch miestnu farmu zameranú na chov hovädzieho dobytka a spracovanie mlieka, na ktorej si mohli účastníci v ich predajni zakúpiť aj mliečne produkty. Tejto konferencie sa za MAS MALOHONT zúčastnili jej členovia – Veronika Muránska, Daniela Spodniaková a Peter Spodniak.