Prezentácia regiónu

Prezentácia MAS na Klenovskej rontouke

Tohtoročná prezentácia Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT v Klenovci sa niesla predovšetkým v duchu partnerstva a spolupráce so slovenskou, francúzskou a českými MAS. Časť priestoru vo dvore MAS MALOHONT patrila počas predposledného júnového víkendu (22. – 23.06.2012) spoločnej prezentácii našej MAS a partnerských MAS z Českej republiky, ktorými sú MAS – Partnerství Moštěnka, Moravská cesta a MAS Podhostýnska. Návštevníci podujatia sa mohli s územiami týchto MAS zoznámiť prostredníctvom propagačných materiálov a miestnych špecialít, ale aj cez krásu krojov, do ktorej boli odetí členovia folklórnych súborov Rusava, Hanačka a Šimon.

Nechýbala ani hudba a moravské piesne, ktoré počas týchto dní niekoľkokrát zazneli vo dvore MAS, ale i na hlavnom pódiu. Na slovenskej strane bola prezentácia MAS obohatená najmä o rôzne slané i sladké dobroty, o ktorých prípravu sa postarali šikovné ruky žien z rôznych častí MAS MALOHONT.

Táto časť prezentácie bola realizovaná v rámci projektu spolupráce Kroje našich krajov a jej súčasťou bolo aj vystúpenie folklórnych súborov v Rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom Vrchu v piatok (22.06.) podvečer.

Ďalší priestor vo dvore MAS patril spoločnej francúzsko – slovenskej prezentácii. Najviac ohlasov medzi návštevníkmi podujatia mala ochutnávka francúzskych i slovenských produktov priamo od ich výrobcov. Aj táto časť prezentácie bola doplnená o tradičnú slovenskú kultúru v podaní kolektívov zo slovenských MAS. Spoločná prezentácia pod názvom Francúzske dni na Slovensku sa konala v rámci projektu francúzsko – slovenskej spolupráce a viac si o nej môžete prečítať TU.

Ani tento rok však vo dvore MAS nechýbal priestor na občerstvenie, posedenie a dobrú zábavu, o ktorú sa počas obidvoch dní starali účinkujúci i náhodní návštevníci.

K šíreniu dobrého mena Miestnej akčnej skupiny MALOHONT prispeli cez toto podujatie desiatky členov a dobrovoľníkov MAS – od tých, ktorí pripravili rôzne dobroty a zahnali hlad stovkám návštevníkom, cez tých, ktorí nám pomáhali s dovozom materiálu a s prípravou celého dvora, až po tých, ktorí v Klenovci strávili desiatky hodín, prezentovali MAS, starali sa o pohodu návštevníkov a sprevádzali našich partnerov zo Slovenska, Čiech a Francúzska. Srdečne ĎAKUJEME.