Prezentácia regiónu

Prezentácia MAS na Klenovskej rontouke 2011

K tohtoročnej prezentácii Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT na folklórnych slávnostiach Klenovská rontouka v Klenovci patril uvodný program pod názvom Z troch dolín spojený s uvedením rovnomenného CD a propagácia regiónu v rámci Dvora MAS s ochutnávkou miestnych špecialít.

Uvedenie CD ľudových piesní v podaní folklórnych kolektívov z územia MAS sa konalo vo štvrtok 23. júna v Kultúrnom dome v Klenovci v rámci úvodného programu 33. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka. Program pod názvom Z troch dolín bol spojený s verejnou nahrávkou RTVS Bratislava – Rádia Regina Banská Bystrica, v rámci ktorého odznela väčšina piesní z CD, ktoré bude slúžiť na propagačné účely nášho regiónu.

Nasledujúce dva dni (24. a 25. júna) patrili propagácii MAS prostredníctvom tradičných miestnych špecialít, zvykov, spevu a propagačných materiálov, ktorá prebiehala v otvorenom priestore na námestí v Klenovci –  v tzv. Dvore MAS MALOHONT.

Počas obidvoch dní sme stovkám návštevníkov ponúkli tie najlepšie miestne špeciality, ktoré pripravili šikovné ruky ľudí z obcí zahrnutých do MAS. Návštevníci mali okrem toho k dispozícii rôzne propagačné materiály o regióne a jeho danostiach, o remeselníkoch a podnikateľoch i o podujatiach v území MAS. Nechýbal ani predaj suvenírov či syrových výrobkov.

Počas druhého dňa nám atmosféru vo dvore vylepšili svojim spevom aktívne žienky z Čerenčian a z Hrachova s ukážkou párania peria a lúskania kukurice. Svojich zástupcov sme mali aj v súťaži O naj harovec, v ktorej sme obhájili 1. miesto z minulého roka.

Ani tento rok nebola núdza o dobrú náladu, ktorú vytvorili všetci návštevníci spolu s niekoľkými heligonkármi a spevácke skupiny, ktoré sa v našom dvore počas oboch dní zastavili.

Uvedené podujatia organizovali členovia MAS z radov starostov, podnikateľov, občianskych združení a ostatní dobrovoľníci na podporu propagácie nášho regiónu. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu oboch podujatí, patrí veľká vďaka. Aj tento rok mali svoje nezabudnuteľné čaro.

Foto: Imrich Garláty a Mirka Kubaliaková