Prezentácia regiónu

MAS MALOHONT na Agrokomplexe Nitra 2011

Propagačné podujatia MAS počas tohto leta sme ukončili účasťou na 38. medzinárodnej výstave Agrokomplex, ktorá sa konala v dňoch 18. – 21. augusta 2011 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. V pavilóne M1 sa prezentovali miestne akčné skupiny zo SR i ČR.

Počas 4 dní sme prezentovali danosti územia MAS, naše aktivity a šikovných ľudí z MAS prostredníctvom propagačných materiálov a doplňujúcich informácií od našich členov, ktorí sa zúčastnili výstavy ako dobrovoľníci. Nechýbali ani miestne špeciality ako syry, štrúdle a iné koláče.

Prvý deň výstavy obohatili svojim vystúpením okrem iných aj deti z Detského folklórneho súboru Mladosť z Klenovca a miestna remeselníčka s krojovanými bábikami a suvenírmi. Výstavy sa zúčastnila aj naša partnerská MAS s Českej republiky, MAS – Partnerství Moštěnka.

V piatok sa konal Vidiecky večer, počas ktorého boli vyhlásené výsledky 1. ročníka fotosúťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS. Pracovníčka našej MAS prevzala ocenenie za 3. miesto v kategórii Naša príroda, ktoré sme získali za fotografiu Imricha Garlátyho z Hnúšte.

Prezentácia slovenských MAS na Agrokomplexe v Nitre sa konala v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka v Nitre a jej regionálnymi pracoviskami.

Za aktívnu účasť na výstave ďakujeme Milade Kochanovej z Klenovca, Oľge Maciakovej a Martine Stejskalovej z Hnúšte, Gabike Medveďovej z Rimavských Zalužian, Danke Spodniakovej z Lehoty nad Rimavicou a pracovníčkam MAS.