Prezentácia regiónu

Kalendár podujatí na rok 2012

Aj v tomto roku Vám prinášame kalendár podujatí, ktoré sa konajú na území obcí zahrnutých do MAS MALOHONT. Okrem iného ním chceme poukázať na to, že v našom území sú ľudia, ktorí svojou aktivitou prispievajú k rôznorodosti nášho života. Miestna kultúra, šport a iné voľnočasové aktivity sú dôležitými prvkami rozvoja nášho regiónu. Sú súčasťou nášho života, a preto si vážime ľudí, ktorí nám ich prinášajú a svojou snahou vytvárajú aktivity pre všetky vekové kategórie. Zároveň prezentujú naše územie na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.

Srdečne Vás pozývame na naše aj Vaše podujatia.

 

Aj napriek našej snahe sa nám určite nepodarilo zozbierať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sú naplánované na tento rok, preto radi uvítame Vašu spoluprácu pri zostavovaní kalendára podujatí na budúci rok.

Kalendár podujatí na rok 2012 v podobe brožúry nájdete tu:
Kalendár podujatí 2012 – brožúra