Prezentácia regiónu

Kalendár podujatí na rok 2017

Už po ôsmykrát vám prinášame informácie o kultúrno – spoločenských a športových podujatiach v regióne Malohont a jeho okolí. Aj v roku 2017 je pre vás pripravená rôznorodá ponuka podujatí, na ktoré ste srdečne pozvaní. Kalendár podujatí 2017 pre vás spracovala Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s obcami, mikroregiónmi, kultúrnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a aktívnymi občanmi z regiónu Malohont. Priebežne počas roka bude pravidelne aktualizovaný na web stránke www.regionmalohont.sk.

Kalendár bol vydaný aj v tlačenej verzii ako výber podujatí prevažne s regionálnym významom a v prvom januárovom týždni bude distribuovaný do obcí na území MAS, kultúrnych inštitúcií a vybraných zariadení cestovného ruchu v regióne Malohont a jeho okolí.

Aj napriek našej spoločnej snahe sa nám určite nepodarilo zozbierať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sú naplánované na tento rok, preto radi uvítame vašu spoluprácu pri aktualizácii kalendára podujatí prostredníctvom mailovej adresy: info@malohont.sk.