Spolupráca

Inšpirácie z Moravského krasu

Program plný inšpirácií a dobrých príkladov v oblasti podpory cestovného ruchu, značenia miestnych produktov a podpory projektov cez LEADER – o tom bola 3-dňová exkurzia v MAS Moravský kras, ktorej sa zúčastnilo aj 12 účastníkov z našej MAS.

 

Príklady realizovaných projektov počas celej exkurzie boli opäť dôkazom toho, že v susednej Českej republike bol rozsah oblastí podpory, ako aj žiadateľov v rámci prístupu LEADER definovaný oveľa širšie ako u nás.

Ako prvú sme v pondelok (27.10.) navštívili Detskú jazdeckú školu v Řícmaniciach, ktorá mala cez LEADER podporené dva projekty, a to zhotovenie jurty pre potreby lesnej škôlky a zakúpenie automobilu s prívesom na prevoz koní.

Druhou zastávkou v poradí bolo Stredisko ekologickej výchovy Kaprálův mlýn, ktoré bolo komplexe zrekonštruované v rámci projektu cez Operačný program Životné prostredie a slúži najmä ako centrála skautov.

Prvý deň ukončila večerná prehliadka pútnického kostola v Křtinách a kostnice v jeho podzemí s pozostatkami stoviek miestnych obyvateľov z čias stredoveku. Potom nasledovala ešte prezentácia činnosti MAS Moravský kras a stretnutie s výrobkyňou prírodných mydiel s regionálnou značkou Moravský kras.

Druhý deň (28.10.) sme navštívili Modrotlačovú dielňu v Olešnici, ktorá je už jedinou dielňou v Česku, kde sa modrotlač robí ručne. Najväčšie dojmy v nás zanechalo spojenie tradičného remesla a úcty ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré sa u nás už žiaľ len tak nevidí. To všetko doplnené o pútavé rozprávanie a o predajňu textilných výrobkov z modrotlače, ktoré plným právom nosia značku – regionálny produkt Moravský kras.

 

V tej istej obci sme navštívili aj výrobňu kvetín z prírodných materiálov, ktorá patrí tiež medzi posledné dielne tohto druhu v ČR a tiež je nositeľom regionálnej značky.

Po obede v hotelovej reštaurácii pivovaru Čierna Hora bola ďalším príkladom uchovávania prírodného a historického dedičstva, ako aj jeho využitia v cestovnom ruchu Punkevná jaskyňa a priepasť Macocha. Spestrením bola aj krátka zastávka na pštrosej farme s predajňou produktov zo pštrosieho mäsa.

Podvečer sme ešte navštívili Múzeum tradičného bývania v Senátořove. V jeho dvore pribudla v tomto roku piecka, preto nechýbala ani ochutnávka čerstvo upečeného chleba a moravských koláčov.

V posledný deň (29.10.) sme absolvovali prehliadku Mliekarne Otinoves, ktorá sa špecializuje na výrobu plesnivého syra niva. Modernizácia jej prevádzky bola podporená tromi projektami cez LEADER. Naše kroky potom smerovali na koziu farmu Sedlákovcov v Šošůvke, kde na nás okrem prezentácie projektov podporených cez MAS čakala aj ochutnávka produktov z kozieho mlieka ako syry, nátierka či tvarohový krém a z mäsa napríklad paštéta a saláma. Obe prevádzky si dali svoje produkty certifikovať regionálnou značkou Moravský kras.

 

Odbornú exkurziu zorganizovalo Regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj a zúčastnilo sa jej 36 účastníkov z rôznych častí kraja vrátane dvanástich z MAS MALOHONT.

Navštívené prevádzky a miesta sú opäť skvelým príkladom toho, že regionálne značenie miestnych produktov má význam ako pre výrobcov, tak aj pre región ako celok, a to najmä v oblasti propagácie a budovania dobrého mena, vzájomných vzťahov a spolupráce, bez ktorej je rozvoj vidieka nemožný.