Vzdelávanie a informovanie

Informačný deň k výzve MAS pre podnikateľov

Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila MAS MALOHONT v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Na podporu ich zámerov má k dispozícii 479 000 eur. Ak sa chcete o podmienkach získania podpory dozvedieť viac, príďte 28. júla na informačný deň k tejto výzve.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Máte už premyslený zámer, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy? V tom prípade vás pozývame na informačný deň. Uskutoční sa v stredu 28. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00 hod. v Penzióne na Ráztočnom v Klenovci. Lektorkou bude Ing. Katarína Škrdlová z Centra prvého kontaktu Veľký Krtíš. Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné prihlásiť sa. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť na informačnom dni k výzvam MAS je bezplatná.

Na stiahnutie:
Pozvánka na informačný deň k výzve MAS v rámci aktivity A1

V skratke o výzve

Výzva MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií – o dotáciu sa v nej môžu uchádzať podnikatelia (mikropodniky alebo malé podniky), a to vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že minimálne 45 % zdrojov musí byť vlastných. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.9.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 2.11.2021. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Oprávnené činnosti

Vo výzve sú vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo nemusia byť žiadatelia zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE. Medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí od priemyselnej výroby rôzneho zamerania, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladovania, cez ubytovacie a stravovacie služby, umenie, zábavu či rekreáciu až po informačné a komunikačné služby, odborné činnosti i zdravotníctvo. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúčame mu kontaktovať zamestnancov MAS. Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity.

Na stiahnutie:
Príklady oprávnených činností

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.