Grantový program

Grantový program MAS 2020: Podporíme malé obce

Až 18 zo 43 obcí zahrnutých do územia MAS má menej ako 200 obyvateľov a ich možnosti čerpania podpory cez výzvy MAS spolufinancované zo zdrojov EÚ sú značne obmedzené. Aj preto sme sa ich rozhodli podporiť v tomto roku cez grantový program MAS.

Pre viac informácií o výzve kliknite sem:
Výzva č. 05/GP/MAS/2020

Grantový program MAS 2020 je prioritne určený na aktivity prispievajúce k rozvoju malých obcí zahrnutých do územia MAS. O ich podporu vo výške 1 000 – 3 500  € sa môžu uchádzať malé obce alebo mimovládne organizácie pôsobiace na ich území, pričom zameranie projektov môže byť rôzne – od budovania a rekonštrukcie občianskej infraštruktúry, cez úpravu verejných priestranstiev až po budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry cestovného ruchu. Priestor v tohtoročnom grantovom programe MAS získala navyše aj obec Veľké Teriakovce, ktorá vďaka svojim aktívnym občanom zvíťazila vo vlaňajšej súťaži o najlepšie povzbudzujúcu obec počas cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu 2019.

Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 15 000 €. Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné vyplniť jednoduchý formulár a doručiť ho spolu s prílohami najneskôr do 09. októbra 2020 do 16:00 hod. na adresu sídla MAS MALOHONT v Hrachove. Pred vypĺňaním formuláru vám odporúčame prečítať si podmienky výzvy a včas si naplánovať konzultáciu projektu, ktorá je povinná. O výbere projektov rozhodne na základe hodnotiacich kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v júni tohto roka.

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce