Spolupráca

Festival Z histórie Malohontu v dedinke Kraskovo

Vráťte sa spolu s nami v čase a dotknite sa dávnej histórie regiónu Malohont cez hudbu, tanec, divadlo, gastronómiu, prehliadky gotického kostola, výstavy i prednášky. To všetko pre vás pripravujeme na 25. mája pri gotickom kostolíku v Kraskove. Cieľom podujatia je dostať do povedomia ľudí históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky, a to hlavne sakrálne stavby v podobe gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú na trase Gotickej cesty. Okrem toho chceme laickej aj odbornej verejnosti odprezentovať obdobie stredoveku a ranného novoveku so zameraním na lokálne udalosti.“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

V priebehu dňa sa predstavia historické spolky od Fiľakova, cez Banskú Bystricu a Martin, až po Nitru, Vrbové či Bratislavu, ktoré odprezentujú dobový život vtedajšieho obyvateľstva, gastronómiu, tance, hudbu a divadlo. Súčasťou programu sú aj ukážky sokoliarov, výstavy a odborné prednášky o hudbe v gotike a o sakrálnych stavbách v Malohonte.

„Celá akcia bude sprevádzaná rôznymi aktivitami pre deti aj dospelých ako je lukostreľba, šerm, dobový jarmok, historické tábory či skupinové prehliadky gotického kostola s odborným výkladom.“ doplnil historik Mgr. Viktor Brádňanský z Hnúšte.

Región Malohont patrí k ojedinelým a málo známym slovenským regiónom. Aj týmto podujatím chceme ukázať, že sa ho oplatí navštíviť a spoznať jeho známe aj menej známe zákutia. Podujatie organizujú občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, ECAV Kraskovo, obec Kraskovo, Miestna akčná skupina MALOHONT a Mikroregión Teplý Vrch.

Podujatie ako informačná akcia zameraná na aktivizáciu územia a rozvíjanie spolupráce je podporená aj z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.