Spolupráca

Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie v Estónsku

V dňoch 12. – 17. septembra organizovalo Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici odbornú exkurziu do Estónska pre miestne akčné skupiny z Banskobystrického kraja. Exkurzie sa zúčastnili aj 7 zástupcovia našej MAS.

Po takmer 25 hodinovej cesta autobusom zo Zvolena sa stala našim prvým hostiteľom miestna akčná skupina Pärnu Bay Partnership (Partnerstvo Pernovského zálivu) na juhozápadnom pobreží Estónska v susedstve mesta Pärnu. So zástupcami MAS sme sa stretli v rekreačnom zariadení Villa Andropoff na pobreží, kde sme boli v tento deň ubytovaní. Po privítaní a obede bol našou prvou zastávkou prázdninový dom Ojako v obci Marksa, kde nám bola v skratke predstavená miestna akčná skupina, vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí z regiónu a miestny rozvojový projekt „Romantické pobrežie“. Je to cesta, ktorá vedie pozdĺž 250 km dlhého pobrežia a spája rôzne zariadenia a služby pre návštevníkov tejto oblasti, ako aj rôzne kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti a navonok sa prezentuje pod jednou značkou. Súčasťou prázdninového domu Ojako sú aj záhradné domy s niekoľkými saunami a sudmi na kúpanie.

Ďalšou zastávkou bolo alternatívne medicínske centrum v obci Menmo zamerané na tibetskú medicínu, ktoré postupne buduje mladá rodina prestavbou starej usadlosti. Jedna z miestností na meditáciu bude realizovaná s podporou cez prístup Leader. V závere dňa sme navštívili bylinkovú záhradu Tamme s predajňou čajov, korenín a rôznych domácich pochutín, ktorá je zaradená do spomínanej romantickej cesty po pobreží. Jej majiteľka tu organizuje aj vzdelávacie aktivity zamerané na podporu využívania miestnych zdrojov pre zdravé stravovanie.

Počas druhého dňa sme absolvovali prehliadku niekoľkých projektov v miestnej akčnej skupine Võrtsjärve Association (Združenie okolo jazera Võrtsjärve) realizovaných v rámci prístupu Leader. Prvým bolo kultúrne centrum miestnych žien v obci Koksvere, v ktorom sa stretávajú miestni obyvatelia a organizujú rôzne podujatia. Vzniklo prestavbou opusteného starého kultúrneho domu. Finančnú podporu na tento projekt získalo miestne združenie a spolufinancovaním pomohla obec. Zaujímavou zastávkou bola fara Pilistvere s veľkou záhradou, na ktorej nám miestny pastor predstavil prácu s mladými ľuďmi a to, ako ich zapája do voľno časových aktivít i prác na fare. Jedným z projektov, ktoré spoločne realizovali bol aj pamätník deportovaných Estóncov počas sovietskej nadvlády v blízkosti fary.

Poobede sme v obci Tarvastu absolvovali malú prechádzku k lesným bunkrom, ktoré renovuje miestne antisovietske hnutie Ennukse s podporou prístupu Leader. V ďalšej obci Polli sme navštívili ovocinársku spoločnosť, ktorá sa venuje pestovaniu a spracovaniu najmä jabĺk, sliviek a rôznych bobuľovín a tieto služby poskytuje aj miestnym farmárom.

Večer sme sa presunuli do územia miestnej akčnej skupiny Mulgimaa Development (Rozvoj regiónu Mulgimaa), ktorá je pomenovaná podľa etnickej skupiny obyvateľov žijúcej v južnej časti Estónska.

V kultúrnom dome v obci Paistu sme sa v rámci spoločenského večera zoznámili s miestnou kultúrou, ktorú nám sprostredkovali miestne folklórne skupiny. Spestrením večera bola škola tanca a rôzne folklórne hry. Potom sme boli ubytovaní v športovom a rekreačnom centre Holstre – Polli.

Na tretí deň sme boli počas cesty autobusom do obce Karksi oboznámení s 3 projektami realizovanými s podporou cez prístup Leader ako napríklad rekreačná zóna pri jazere, park okolo pamätníka a základná škola spojená s materskou školou. Doobedňajší program sme ukončili prehliadkou zrúcanín pevnosti, uprostred ktorej sa nachádza kostolom sv. Petra so šikmou vežou. Celý areál má prenajaté od cirkvi miestne združenie mladých ľudí, ktoré tento areál postupne obnovuje a organizuje tam rôzne kultúrne a športové podujatia. V rámci prístupu Leader realizujú v súčasnosti výmenu okien na kostole.

Na ceste k ich ďalšiemu projektu, ktorým je motorkárske centrum, sme sa zastavili v obnovenom miestnom kultúrnom dome, ktorý slúži nielen pre obec Karksi ale aj jej okolité obce v obvode.

Návrat do histórie a úctu k historickému dedičstvu bolo cítiť na každom kroku počas prehliadky starého zámku v Õisu s rozsiahlym okolitým areálom a ďalšími obytnými i hospodárskymi objektmi, ktorého súčasťou bola aj stará kováčska dielňa. V jej priestoroch sme sa dozvedeli viac informácií o jej histórii, plánoch do budúcnosti a o aktivitách miestnej akčnej skupiny Mulgimaa Development.

Potom sme sa presunuli do mesta Viljandi a ubytovali sme sa v hoteli Central. Po večeri sme sa s Ave Bremse rozprávali o fungovaní prístupu Leader a miestnych akčných skupín v Estónsku.

 

V posledný deň ráno počas presunu autobusom do mestečka Abja nás Ave Bremse oboznámila s činnosťou a aktivitami Estónskej vidieckej siete. Tu sme navštívili miestne múzeum a centrum pre starých a postihnutých ľudí Mulgi Ukuvakk, ktorí sa venujú ručným prácam a ich predaju, najmä rôznych textilných výrobkov. Po obede a rozlúčke v miestnej reštaurácii sme sa vydali na cestu späť na Slovensko.

 

Exkurzie sa zúčastnilo 34 účastníkov z miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja, z toho 7 zástupcovia MAS MALOHONT.  Programom exkurzie nás počas celého pobytu sprevádzala Ave Bremse, riaditeľka Estónskej vidieckej siete. Všetci sme sa opäť presvedčili o tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Okrem zaujímavých projektov, nových podnetov a informácií, sme spoznali malú (pre nás) nepoznanú krajinu, ale najmä skromných a šikovných ľudí, ktorí si vážia svoju históriu, kultúru a prírodné hodnoty.

Dôležitým poznatkom pre nás je aj to, že prístup Leader má v Estónsku významné postavenie, miestne akčné skupiny sú silným partnerom národných inštitúcií a podmienky dané krajinou nie sú obmedzujúce, naopak dávajú pomerne veľkú voľnosť a dôveru miestnym aktérom.

 

V mene účastníkov z MAS MALOHONT ďakujeme organizátorom i hostiteľom za nezabudnuteľných pár dní strávených na tejto odbornej exkurzii. Bola pre nás veľmi inšpiratívna.