Stratégia 2014 - 2020

Ďalšie stretnutie k príprave stratégie 2014 – 2020

Zriadenie múzea alebo budovanie cyklotrás a náučných chodníkov? Rekonštrukcia objektov pre voľný čas a kultúru? Zriadenie alebo rekonštrukcia zariadení pre poskytovanie sociálnych služieb? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede na ďalšom stretnutí 04.06.2015 o 15.00 v Hnúšti.

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území. Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pri tom.

Na základe výstupov z predchádzajúcich troch stretnutí patria medzi priority stratégie aj nasledovné oblasti:

  • infraštruktúra a životné prostredie
  • tradície a kultúrne dedičstvo
  • sociálne služby

Práve preto budeme najbližšie 04. júna 2015 o 15.00 hod. v Hnúšti (v prístavbe Mestského kultúrneho strediska) hovoriť aj o tom, aké aktivity obcí, mikroregiónov a mimovládnych organizácií je možné podporovať a o ktoré z aktivít je z ich strany záujem.

Doterajšie tri pracovné stretnutia v Hrnčiarskej Vsi (05.02.), v Rimavských Zalužanoch (23.02.) a v Rimavskej Bani (14.04.)

Ak sa chcete podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity bude MAS MALOHONT podporovať v nasledujúcich rokoch, príďte medzi nás. Z organizačných dôvodov je potrebné svoju účasť nahlásiť najneskôr do 03.06.2015, a to:

Na stiahnutie:
Pozvánka na pracovné stretnutie – 04. júna 2015 o 15.00 hod. v Hnúšti