Ostatné

Budúcnosť vidieckych oblastí, zapojte sa aj vy

Prípravy na budúce programové obdobie 2021 – 2027 sú v plnom prúde a európska sieť ELARD chce vypočuť aj hlasy z vidieckych regiónov všetkých členských krajín EÚ vrátane Slovenska. Aj v mene našej MAS vás prosíme o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z vidieckych regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý môžete vyplniť do 30.06.2020 kliknutím sem (alebo na obrázok nižšie): http://www.redr.es/recursos/encuestatemporal/index_sk.html
Dotazník je dostupný aj v slovenčine a jeho vyplnenie vám zaberie 5 – 10 minút.

Cieľom tohto prieskumu je získať informácie od miestnych aktérov a použiť ich pri rokovaniach na európskej úrovni. Prístup LEADER založený na spolupráci verejného a súkromného sektora môže v blízkej budúcnosti zohrať zásadnú rolu v zlepšovaní kvality života na vidieku, preto je dôležité zapojiť sa. Všetky odpovede budú vyhodnotené a postupne zverejňované prostredníctvom rôznych informačných kanálov siete ELARD a jej partnerských organizácií. Dotazník pripravila európska sieť ELARD (Európske združenie LEADER pre rozvoj vidieka), ktorej členom je aj Národná sieť MAS SR a prostredníctvom nej aj naša MAS. Za jeho vyplnenie ďakujeme.