Výzvy MAS

Aktualizovali sme uzávierky hodnotiacich kôl vo výzvach MAS (IROP)

Miestna akčná skupina MALOHONT aktualizovala nasledovné výzvy na predkladanie projektov:

A1 Podpora podnikania a inovácií – aktualizácia č. 1:

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-a1/

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry – aktualizácia č. 1:

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-b1/

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – aktualizácia č. 1:

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-b2/

C1 Komunitné sociálne služby – aktualizácia č. 1:

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-c1/

C2 Terénne a ambulantné služby – aktualizácia č. 1:

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-c2/

Zmeny sú vykonané v dokumente jednotlivých výziev v znení aktualizácie č.1 (so sledovaním aj bez sledovania zmien) a vzťahujú sa na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, t.j. od 11.2.2022.

Predmetom uvedených aktualizácií je zmena uzávierky hodnotiacich kôl všetkých výziev MAS v rámci IROP.