Grantový program

Rozdelíme 17 000 EUR na vaše nápady

Chcete rozšíriť svoju výrobu či vylepšiť služby v oblasti cestovného ruchu? Máte nápad ako skrášliť verejný priestor vo vašej obci? Chcete zorganizovať podujatie pre deti i dospelých, ale chýbajú vám na to financie?

Miestna akčná skupina MALOHONT vám ponúka možnosť získať až 1 660 EUR (50 009,16 SK) na realizáciu vašich nápadov s cieľom zapojiť čo najviac ľudí do rozvoja života v regióne. Opíšte váš nápad do formuláru projektu a pošlite alebo doručte ho v uvedenom termíne do kancelárie MAS v Hrachove.

O jeho osude bude rozhodovať Výberová komisia MAS, ktorá vyberie najlepšie pripravené a myšlienkou zaujímavé projekty. Základnou podmienkou je, aby bol projekt realizovaný na území MAS MALOHONT a aby bol realizovaný aj dobrovoľnou prácou.

Výzva na predkladanie projektov
Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje 1.apríla 2009 výzvu na predkladanie projektov v rámci Grantového programu REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU.

Podporené budú projekty s aktivitami zameranými na niektorú z týchto oblastí:
1. Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti
2. Rozvoj cestovného ruchu
3. Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne
4. Podpora voľno časových aktivít

Celkovo rozdelíme 17 000 EUR (512 142 SK) na rôznorodé projekty, ktoré musia byť realizované na území 39 obcí zahrnutých do MAS MALOHONT*. O finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov sa môžu uchádzať obce, mestá, školy, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie.

Projekty je potrebné predložiť na predpísanom formulári najneskôr do 5. mája 2009.
Min. výška podpory na jeden projekt: 330 EUR (9 941,58 SK)
Max. výška podpory na jeden projekt: 1 660 EUR (50 009,16 SK)

Grantový program MAS MALOHONT 2009 je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS:

  • Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
  • Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
  • Mikroregión Sinec-Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč