Prezentácia regiónu

Zúčastnili sme sa Regionálneho farmárskeho trhu

V rámci Osláv jari v našom kraji pod názvom Otváranie Bánoša sa v piatok 26. apríla konala v Banskej Bystrici krajská konferencia Súčasnosť a perspektívy vidieka v Banskobystrickom kraji a v sobotu 27. apríla sa uskutočnil Regionálny farmársky trh.

 

Sobotňajší Regionálny farmársky trh sa konal v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici a navštívilo ho viac ako 2 000 návštevníkov. Jeho hlavným zameraním bolo informovanie a širokej verejnosti o regionálnych producentoch, propagácia  kvalitných domácich potravín, jedál a produktov ako aj tradičných remesiel. Trh bol rozdelený do troch zón – remeselnej, farmárskej (producentskej) a gastronomickej.

V remeselnej časti bolo prezentovaných 5 remesiel vrátane košikárstva z územia našej MAS, ktoré priamo na mieste sprostredkoval návštevníkom košikár Michal Dovala a Jaroslav Zvara z Klenovca. Táto časť trhu bola doplnená aj o stánky propagujúce SOŠ, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj a MAS MALOHONT prostredníctvom propagačných materiálov a posterov. Pri stánku našej MAS nechýbala ani ľudová hudba, o ktorú sa postaral Peter Brádňanský s heligónkou a celkovú prezentáciu MAS zabezpečila pracovníčka MAS Stanka Zvarová a Barborka Brndiarová z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

V producentskej zóne sa prezentovalo 13 miestnych producentov vrátane farmárov, včelárov, medovnikára, výrobcu oblátok, čajov a lekvárov.

 

V gastronomickej časti sa prezentovali tradičné jedlá z rôznych regiónov kraja, vrátane regiónu Gemer – Malohont, ktorý zastupovali dobrovoľníci z obce Lukovištia z územia našej MAS s baraním guľášom – Jozef Mitter, Ján Mitter, Tomáš Klapiš a Lucia Cilíková. Celkom bolo ponúkaných a prezentovaných 18 druhov jedál a sladkostí z regiónov Horehronia, Gemera – Malohontu, Podpoľania a Hontu. Boli to víťazi miestnych gastronomických podujatí, ktorí prezentovali také tradičné miestne jedlá ako napr. čipkarskô, haruľa, divina, baraní guľáš, pečenú a parenú baranina, strapkáč, ale aj sladké jedlá ako halušky s karamelizovanými jablkami, rôzne štrúdle či pagáče. V gastronomickej zóne bol umiestnený aj miestny producent piva Banskobystrický pivovar so 4 druhmi piva. Okrem toho tu bolo ponúkané aj kvasinkové nepasterizované pivo z Dobrej Nivy a kyslá kvasená kapusta zo Sliača a domáci chlieb z Látok.

 

Okrem predaja produktov a ukážok remesiel, boli počas podujatia prezentované ukážky štepenia ovocných stromkov, ukážky včelárstva, škola plieskania bičom, kosenia, kovania kosy a pre deti aj ukážky dojenia s umelou kravou. Živé zvieratá na jarmoku boli prezentované ovečkami. Počas celého podujatia vyhrávala cigánska  kapela a hra na heligónku a fujaru.

 

Regionálny farmársky trh organizovalo Regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj, SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska.

Súčasťou konferencie, ktorej sa v piatok zúčastnilo 60 aktérov rozvoja vidieka z celého kraja, bolo aj zhodnotenie výsledkov a prínosov pre integrovaný rozvoj vidieka z pohľadu troch miestnych akčných skupín v kraji, vrátene našej MAS MALOHONT. Manažérky MAS sa vo svojich prezentáciách zhodli na tom, že hlavný prínos prístupu LEADER spočíva v raste kvality miestnych ľudských zdrojov a vo zvyšovaní zodpovednosti za rozvoj svojho územia, čo posilňuje aj trvalú udržateľnosť. Čo sa týka prínosu pre integrovaný rozvoj, ten je limitovaný úzkou škálou možností implementácie a prínosom je predovšetkým metodické zvládnutie procesov. Ukazuje sa nevyhnutná potreba tieto skúsenosti dotiahnuť do skutočného integrovaného rozvoja územia podľa jeho konkrétnych potrieb, tak by sa reálne oživila ekonomika vidieka.

 

Konferencia bola ukončená slávnostnou vidieckou večerou, na ktorej predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka  odovzdal trinásť ocenení za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj vidieka v Banskobystrickom kraji. Obzvlášť vyzdvihol prácu Ing. Arch. Petra Rusnáka ako lídra vidieckeho hnutia v našom kraji.

Ocenenia za rozvoj vidieka si z rúk predsedu BBSK prevzali:

Ing. Elena Jankovičová z OZ Podpoľanie, Elenka Kubaliaková a Ing. Miroslava Kubaliaková z Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, Ing. František Ďurčenka a Ing. Arch. Anna Kršáková zo Spolku pre obnovu dediny, Mgr. Irena Milecová z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, PhDr. Igor Pašmík zo Združenia pre rozvoj vidieka, Ing. Arch. Iveta Kavčáková z Banskobystrického geomontánneho parku,  Ing. Martina Kukučková z Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, Mgr. Alena Ciglanová a Janka Bačíková zo Zlatej cesty a Ľubomír Šesták z MAS Hučava a Severné Podpoľanie.