Projekty MAS

Vyznačili sme ďalších 80 km cyklotrás

Vďaka podpore projektu z Programu obnovy dediny 2010 bolo v uplynulých týždňoch vyznačených v Mikroregióne Rimava a Rimavica (časť územia MAS MALOHONT) viac ako 80 km cyklotrás. Mikroregión Rimava a Rimavica získal v polovici roka 2010 podporu z Programu obnovy dediny vo výške 7 000,- EUR, ktoré boli spolu s 10 %-ným spolufinancovaním použité na vyznačenie siete cyklotrás, ktoré spájajú obce Mikroregiónu Rimava a Rimavica.

Súčasťou projektu je získanie súhlasu od dotknutých inštitúcií, zaškolenie miestnych dobrovoľníkov do značenia cyklotrás, výroba prvkov cykloznačenia a vyznačenie trás v teréne. To okrem osadenia stĺpikov a montáže tabuľkového značenia zahŕňa aj maľovanie značení na existujúcich objektoch.

Vyznačené cyklotrasy v Mikroregióne Rimava a Rimavica sú napojené na cyklotrasy, ktoré boli vyznačené v Mikroregióne Teplý Vrch v roku 2008 v celkovej dĺžke viac ako 100 km a sú súčasťou komplexného značenia cyklotrás v regióne MAS MALOHONT.

Už v budúcom roku je naplánované pokračovanie značenia na území Mikroregiónu Sinec-Kokavsko. Dokopy je v území MAS MALOHONT naplánovaných 360 km cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé obce a ich najzaujímavejšie prírodné a kultúrne pozoruhodnosti.

Do budúcnosti plánujeme vydať mapu všetkých cyklotrás, vytvoriť interaktívny portál so všetkými trasami a pokračovať v budovaní oddychových miest a informačných panelov, ktoré budú upozorňovať na významné miesta v regióne.

Značenie cyklotrás realizoval Cykloklub Poľana z Detvy, ktorý bol v roku 2008 aj spracovateľom návrhu siete cyklotrás pre MAS MALOHONT.