Projekty MAS

Vyvrcholenie francúzsko-slovenskej spolupráce

Spoločná prezentácia prostredníctvom propagačných materiálov, miestnych produktov a ľudovej hudby bola vyvrcholením projektu nadnárodnej spolupráce troch miestnych akčných skupín – Malohont a Podpoľanie zo Slovenska a Pilat z Francúzska.

Išlo o poslednú zo štyroch aktivít projektu spolupráce, ktorá sa konala 22. – 23. júna 2012 v Klenovci v rámci 34. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka.

Svoje zastúpenie tu mali všetky tri partnerské miestne akčné skupiny, ktoré sa postarali o pestrú prezentáciu svojich území. Prvý deň podujatia patril prezentácii miestnych akčných skupín MALOHONT a Podpoľanie zo Slovenska a privítaniu priateľov z francúzskej MAS, ktorí sa na druhý deň pridali k spoločnej prezentácii.

Prezentačné bannery, propagačné materiály, ochutnávka miestnych produktov priamo od výrobcov i ľudová hudba – to všetko mohli návštevníci vidieť, počuť a ochutnať počas animačného podujatia pod názvom Francúzske dni na Slovensku. Nechýbali francúzske syry, vína, mäsové výrobky či jablká, ani slovenské syrové výrobky. O spestrenie spoločnej propagácie sa postarala Ľudová hudba FS Podpoľanec z Detvy a heligonkári FS Vepor z Klenovca.

Animačné podujatie prispelo k propagácii zúčastnených miestnych akčných skupín, k výmene skúseností, k nadviazaniu nových kontaktov ako aj ku vzájomnému zlepšeniu vzťahov a spolupráce medzi partnermi projektu.

Spolupráca medzi partnermi, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2005, však projektom spolupráce nekončí. Už počas tohto podujatia sa zástupcovia MAS zamýšľali nad jej ďalším pokračovaním.

 

Za spoluprácu pri príprave a realizácii animačného podujatia i celého pobytu našich partnerov z Francúzska ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a účastníkom z MAS MALOHONT a Podpoľanie. Opäť sme sa spoločne dokázali postarať o milé prijatie francúzskych partnerov a o spoločnú prezentáciu, ktorá mala u návštevníkov veľký úspech.

Za tlmočenie patrí vďaka Romanovi Gajdošovi a Blanke Parobekovej.