Výzvy MAS

Vyhlásili sme prvé výzvy pre obce

Pracovné stretnutie členov MAS k príprave výziev pre obce konané 10.12.2009 v Hrachove

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila výzvy pre obce na predkladanie projektov v rámci realizácie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS – Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme – prístupom LEADER. Vyčlenili sme na ne 363 500 EUR.

Vyhlásené výzvy sú určené pre obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT, ktoré môžu do 15.02.2010 predkladať projekty zamerané na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, objektov spoločenského významu, na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás, ihrísk a pod. Najnižšia suma, ktorú môžu obce získať je 6 638,78 EUR (199 999,89 SK) a najvyššia 66 387,84 EUR (2 000 000,07 SK). Celkovo sme na prvé výzvy vyčlenili 363 500 EUR (10,5 mil. SK). Rovnako zamerané výzvy pre obce vyhlásime následne aj v rokoch 2010 – 2012 vždy v septembri.

Ďalšie výzvy budú určené pre podnikateľov, ktorí podnikajú alebo začnú podnikať v cestovnom ruchu. Tí budú môcť získať podporu od 2 600,00 EUR (78 327,60 SKK) do 66 387,84 EUR (2 000 000,07 SKK) na rekonštrukciu a modernizáciu nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou do 10 lôžok, na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kempingového ubytovania a doplnkových služieb k nim. Rovnako budú môcť získať podporu aj na budovanie a rekonštrukciu prístupových ciest, pripojenie na inžinierske siete, zriadenie pripojenia na internet a úprav v rámci areálu uvedených ubytovacích zariadení. Prvú výzvu pre podnikateľov vyhlásime už v marci budúceho roku a ďalšie v rokoch 2011 a 2012.

Čo bude nasledovať po predložení projektov zo strany obcí?

Miestna akčná skupina MALOHONT zostaví z kandidátov navrhnutých členmi MAS 7 – člennú Výberovú komisiu MAS, ktorá skontroluje všetky projekty po administratívnej stránke a ohodnotí ich podľa vopred určených bodovacích kritérií. Vo Výberovej komisii MAS budú mať svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia aj občianske združenia zo všetkých troch mikroregiónov spojených do MAS.

Pred hodnotením projektov dáme všetkým žiadateľom možnosť v krátkosti prezentovať svoj projekt. Následne Výberová komisia MAS vyberie na základe pridelených bodov tie projekty, ktoré odporúča schváliť a tie, ktoré neodporúča na schválenie. Pracovníci Kancelárie MAS zašlú všetky projekty na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá skontroluje správnosť celého procesu hodnotenia. Až po jej rozhodnutí bude s podporenými žiadateľmi podpísaná zmluva, na základe ktorej získajú schválenú podporu na realizáciou svojich projektov.