Prezentácia regiónu

A víťazmi fotografickej súťaže sú…

V utorok 26. januára 2016 bola v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti otvorená výstava fotografií z minuloročnej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá bola spojená aj s vyhodnotením a ocenením autorov víťazných fotografií. Výstava fotografií je vyvrcholením fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorú v minulom roku už po tretíkrát organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT. Súťažilo v nej 118 fotografií od 24 autorov, pričom najviac fotografií bolo v kategórii Prírodné zaujímavosti.

Sme radi, že súťaž oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 18 do 73 rokov a z rôznych obcí a miest regiónu, ale i mimo neho – od Tornale a Rimavskej Soboty, cez Brezno až po Prievidzu a Piešťany. Víťazné a vybrané fotografie od každého autora je možné pozrieť si až do 31.03.2016 v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v pracovných dňoch počas otváracích hodín knižnice.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla začiatkom tohto roka 3-členná komisia takto:

Kategória 1. Prírodné zaujímavosti:

 1. Michal Bobák: Nad Klenovcom 1
 2. Anna Darabošová: Kadlub – keď napadol prvý sneh
 3. Imrich Garláty: Zastal čas (Kudlovo nad Mašou)

 

Kategória 2. Rozhľadne a vyhliadkové miesta:

 1. Ákos Sabó: Nižný Skálnik pred západom slnka
 2. Ákos Szabó: Vodná nádrž Klenovec
 3. Jana Mitošinková: Prvý sneh na Kokavských lazoch

 

Kategória 3. Kultúrne dedičstvo:

 1. Rudolf Máté: Kaštieľ rodu Zmeškalovcov
 2. Michal Sojka: Izbička v jesennej hmle
 3. Katarína Laššáková: Naša dedovizeň (Šoltýska)

 

Kategória 4. Tradície a remeslá:

 1. Vladimír Vetrák: Pastierstvo v Rimavskej Bani
 2. Zita Baráneková: Prútikár
 3. Imrich Garláty: A bude svadba

 

Kategória 5. Život v regióne:

 1. Rastislav Maňovský: Život na Kokavských lazoch 1
 2. Jana Mitošinková: Novembrová paša na Kokavských lazoch
 3. Tomáš Bálint: O koňoch a ľuďoch

V novembri 2015 rozhodovala o víťazoch v každej kategórii aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke MAS MALOHONT. Víťazmi verejného hlasovania sa stali:

 1. Štefan Bán: Prežili sme to
 2. Jaroslav Zvara: Tanečníci FS Vepor v prírode
 3. Jaroslav Zvara: Pohľad na Klenovec z vyhliadkového miesta na Chorepe
 4. Zuzana Janšová: Zapálenie vatry pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obcí Mikroregiónu Teplý Vrch
 5. Rudolf Máté: Po žatve

Víťazom blahoželáme a ostatným fotografom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Príležitosťou nielen pre nich bude opäť ďalší ročník súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť už v marci tohto roka.