Prezentácia regiónu

Večerná exkurzia v gotických kostoloch

Zažite spolu s nami večernú atmosféru 2 z 12 gotických kostolíkov so značkou Európske dedičstvo. S historikom Mgr. Petrom Megyešim, PhD. budeme obdivovať kostoly a ich fresky v Kyjaticiach a Kraskove len pri svetle lampášov a mesačnom svite. Večerná zážitková exkurzia sa uskutoční v piatok 2.9.2022 v rámci historického festivalu Z histórie Gemera-Malohontu:

  • 21:00 Kyjatice
  • 22:00 Kraskovo
    V prípade priaznivého počasia bude súčasťou programu aj pozorovanie hviezd.

Na exkurziu je možné prísť vlastnou dopravou alebo si rezervovať miesto v autobuse z Rimavskej Soboty s nástupnými miestami:

  • 20:00 – Rimavská Sobota, železničná stanica
  • 20:10 – Veľké Teriakovce, zastávka pred potravinami COOP Jednota
  • 20:15 – Hrachovo, zastávka pri zeleninárstve
  • 20:20 – Rimavská Baňa, zastávka
  • 20:25 – Rimavské Brezovo, zastávka
  • 20:30 – Hnúšťa, pred Mestským úradom

Rezervačný formulár: https://forms.gle/KkJWNDrJa87upd8g8

Odborný výklad a bezplatná autobusová doprava na toto podujatie a späť je spolufinancovaná z prostriedkov MAS MALOHONT v rámci animačných aktivít zameraných na prezentáciu regiónu Gemer-Malohont.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Foto: Erik Praus

Historický festival v dňoch 2. – 3.9.2022 pre vás organizujú Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER v spolupráci s obcou Kraskovo, ECAV Kraskovo a Rimavské Brezovo, Mikroregiónom Teplý Vrch a MAS MALOHONT.