Výzvy MAS

V posledných výzvach pre obce cez LEADER sme prijali 9 projektov

Posledné dve výzvy na predkladanie projektov obcí trvali od 05. júna do 05. augusta 2013 a dokopy v nich bolo predložených 9 projektov s celkovou požadovanou sumou 186 700,91 EUR.

Vo výzve na predkladanie projektov č. 14/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo preložených 8 projektov obcí s požadovanou sumou 164 652,53 EUR. Obec Kokava nad Rimavicou plánuje zmodernizovať amfiteáter, obec Drienčany chce v rámci projektu vybudovať drevenú kolkáreň ako ďalší objekt oddychového centra a obec Rimavská Baňa počíta s výstavbou tenisového ihriska a rozhľadne. V Lehote nad Rimavicou je naplánovaná výstavba detského ihriska, v obci Utekáč dokončenie tržnice s výstavnými vežami a zámerom obce Klenovec je zrekonštruovať nevyužívaný obecný dom na Klenovskú izbu a drevenú kolešňu na múzeum súkenníctva a gubárstva.

V rámci výzvy č. 15/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí bol prijatý projekt obce Nižný Skálnik, ktorá požaduje 22 048,38 EUR na vybudovanie polovice náučného chodníka Pod stopách Maginhradu, ktorá vedie katastrálnym územím obce.

Zostatok finančných prostriedkov z oboch výziev vo výške 9 607,01 EUR bude na základe rozhodnutia Výboru MAS presunutý do iných opatrení, na ktoré budú koncom augusta tohto roka vyhlásené ešte posledné výzvy.

 

O schválení, resp. neschválení projektu rozhodne v najbližších týždňoch 7- členná Výberová komisia MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie obce, podnikatelia i občiansky sektor. Konečné slovo v hodnotení projektov má však Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vykoná administratívnu kontrolu všetkých projektov, ako aj celého postupu hodnotenia a výberu projektov zo strany MAS.

 

O výsledkoch hodnotenia projektov Vás budeme priebežne informovať.