Prezentácia regiónu

V Lukovištiach sa koštovala pálenka

Víťazi ocenení, vzorky páleniek okoštované, dobré jedlo aj kultúrny program vychutnaný – v sobotu 15. júla vyvrcholila v Lukovištiach súťažná výstava a ochutnávka ovocných destilátov Banskobystrického kraja pod názvom Lukovišťský kališčok. Úvod podujatia patril slávnostnému vyhodnoteniu súťažných destilátov a oceneniu víťazov, ktorého sa ujali členovia Slovenského Rádu rytierov destilátov, tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, starostka obce a riaditeľka Lukovišťskej pálenice. Z 265 súťažných vzoriek bolo 223 ocenených, čo svedčí o vysokej kvalite ovocných destilátov v našom kraji, pričom 78 diplomov bolo zlatých, 75 strieborných a 70 bronzových.

Najlepšie hodnotenými vzorkami destilátov boli:

 • Šampión:
  slivovica – Ing. Ján Šimon (Lukovišťská pálenica – 2014)
 • Víťazi kategórie slivka:
  Miloš Kurák (Lukovišťská pálenica – 2016)
  Vladimír Blažečka (Lukovišťská pálenica – 1998)
  Ing. Peter Hriň (pálenica Nižný Skálnik – 2009)
 • Víťaz kategórie hruška:
  Štefan Gál (Lukovišťská pálenica – 2016)
 • Víťaz kategórie jablko:
  Martin Vetrák (pálenica Stredné Plachtince – 2017)
 • Víťaz kategórie čerešňa:
  Gábor Balázs (2016)
 • Víťazi kategórie záhradná zmes:
  Gábor Nagy (pálenica Hajdúboszőrmeny – 2016)
  Szabolcs Fodor (pálenica Balmazűjváros – 2016)
  Szabolcs Fodor (pálenica Balmazűjváros – 2016)
 • Víťazi kategórie iné ovocie:
  borovka – Jozef Kubaško a Pavel Antal (pálenica Gemerská Hôrka – 2017)
  ríbezľa čierna – Pavol Petergáč (pálenica Gemerská Poloma – 2016)
  marhuľa – Viktor Kovács (pálenica Mezőkovesd – 2016)

Po prednáške na tému Najnovšie poznatky prípravy ovocných destilátov, ktorou sprevádzal Ing. Ján Balog z firmy Gemerprodukt Valice OVD Rimavská Sobota, si prišli na svoje aj milovníci dobrej pálenky či dobrého jedla. „Na výber bol guľáš z jahňaťa a z diviny, kapustnica s guľkami, pečené klobásy a jaternice. Do pestrej ponuky jedál prispeli aj priatelia z Maďarska, ktorí pripravili hovädzí guľáš a šlambus – vynikajúce jedlo zo zemiakov, slaniny a cestoviny pripravované v kotlíku a podobné grenadíru.“ uviedla starostka obce Alena Segedyová. Kvôli poobedňajšiemu dažďu sa kultúrny program presunul do kultúrneho domu priamo k ochutnávke destilátov, čo dobrú náladu ešte viac umocnilo. „Veríme, že Lukovišťský kališčok bude mať pokračovanie a že našu obec zviditeľníme len v tom najlepšom, čo vieme ponúknuť.“ dodala starostka obce.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácii podujatia: Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Miestnej akčnej skupine MALOHONT, firmám Gemerprodukt Valice OVD Rimavská Sobota, Gazdovský dvor Nižná Pokoradz a Sekopol a.s. Lukovištia, okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Rimavskej Sobote a v Lučenci, Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore Rimavská Sobota, Roľníckej spoločnosti Bottovo, Gemersko-malohontskému osvetovému stredisku Rimavská Sobota a ďalším sponzorom: Ing. Demeter, Ing. Slocík, Ing. Gulik, Ing. Šimon, Ing. Hacsi, Ing. Mináč, Mgr. Bagačka, MIVE-Pek Hnúšťa, Pekáreň – Milan Sojka Vyšná Pokoradz, rodina Hubertová a Barnová, MS Auto Slovakia, Ján Muránsky, Iveta Urbanová.

Rovnako ďakujeme účinkujúcim: Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, Základná umelecká škola Rimavská Sobota, heligonkári Roman a Patrik Košičiarovci z Tisovca a Dychová hudba mesta Hnúšťa.

Naše hlboké poďakovanie patrí moderátorke podujatia Ing. Milane Jutkovej, zvukárovi Lukášovi Kišovi, poslancom obecného zastupiteľstva, dobrovoľníkom, občanom obce a všetkým návštevníkom, ktorí podporili podujatie svojou účasťou.

Zdroj: Obec Lukovištia a spoluorganizátori