Grantový program

V grantovom programe MAS bolo schválených 9 projektov

Miestna akčná skupina MALOHONT podporí 9 projektov občianskych organizácií celkovou sumou 18 000 €, vďaka čomu budú v regióne Malohont zrealizované zaujímavé aktivity. Pozrite sa, aké to budú.

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 21 projektov, pričom 18 z nich splnilo podmienky administratívnej kontroly a postúpilo do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila na základe bodovacích kritérií. Zvyšné 3 projekty boli z ďalšieho hodnotenia vylúčené z dôvodu nedostatočného preukázania vlastníckeho alebo iného práva k stavbám, resp. pozemkom, ktoré boli predmetom projektov.

Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom programe MAS bolo vo výzve č. 04/GP/MAS/2019 schválených 9 projektov, na ktoré bude rozdelených 18 000 €. Vďaka nim budú zrealizované rekonštrukcie bojov na Hrbe z roku 1944, Slivkové hody vo Veľkých Teriakovciach, regionálny gurmánsky deň v Kokave nad Rimavicou či kurzy varenia tradičných jedál na Nižnom Skálniku, ktoré budú seniorkám vrátené v podobe tvorivých dielní, ktoré pripraví mladšia generácia žien. Folklórne súbory v Klenovci zas v rámci projektu nahrajú nové CD, prostredníctvom ktorého zdokumentujú ľudové piesne obce i regiónu Gemer-Malohont. Ďalšie podporené projekty sú zamerané na obnovu studničky pri vstupe do obce Drienčany, na vybudovanie tradičnej pece na školskom dvore pri jednej zo základných škôl v Hnúšti a na pripomenutie si celoživotnej tvorby Dušana Šarkana vo Vrbovciach. Z iného súdka je projekt, v rámci ktorého bude vydaná kniha o ovocinárstve v regióne a zrealizovaný workshop, z ktorého si účastníci odnesú domov ovocný stromček.

Podporeným občianskym organizáciám blahoželáme a prajeme veľa elánu a síl do realizácie podporených projektov. O ich priebehu a realizácii vás budeme pravidelne informovať. Ostatným subjektom, ktoré sa zapojili s projektom, ďakujeme za prejavený záujem.

Na stiahnutie:
Poradie projektov vo výzve č. 04/GP/MAS/2019
Popis schválených projektov vo výzve č. 04/GP/MAS/2019

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce